Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykaz   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży

 

Na  podstawie  art. 35  ust. 1, 2  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997r. o  gospodarce   nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 160 z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218 oraz  z 2008 r. Nr 59, poz. 369), Uchwały Nr XXVI/163/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008r. w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  w  Grzegorzu  oraz  Zarządzenia nr 99/08 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19.11.2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży   we wsi Grzegorz 

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży   stanowiącej  gminny  zasób  nieruchomości  Gminy Chełmża.

 

Jest to nieruchomość zabudowana  budynkiem  gospodarczym  magazynowo - garażowym  

(dawna  kuźnia) o  pow.  83 m2,  położona  na  terenie  wsi  Grzegorz, wg  dokumentacji  ewidencji  gruntów i  budynków  oznaczona  następująco :

działka nr 135/1 o  pow. 0,0324 ha,  w tym  B-RIIIb  o pow. 0,0324 ha.

Położona  przy drodze asfaltowej  z Grzegorza  do  Liznowa, oddalona  ok.6 km od  Chełmży, 29 km  od  Torunia. Uzbrojona  jest  w sieć  elektryczną,  teletechniczną i wodociągowa. Zabudowę  stanowi  budynek użytkowy – była  kuźnia, parterowy  ze  stropodachem,  niepodpiwniczony,  obecnie  użytkowany  jako  magazyn/garaż.  Budynek  podzielony jest  na  dwie  części  z  wrotami  wjazdowymi- w  jednej  części  jest  garaż z  kanałem  naprawczym,  w drugiej pomieszczenie  kuźni z kominem i podłogą z glinobitki.

Nieruchomość zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW Nr  30781 prowadzonej przez   Sąd  Rejonowy   w   Toruniu    Wydział    Ksiąg   Wieczystych.

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Chełmża, zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXVII/147/93 Rady  Gminy  Chełmża, z dnia 11.05.1093 r.   w/w  działka  stanowiła  teren  o symbolu  10 MN-budownictwo  mieszkaniowe.

Cena w/wymienionej nieruchomości  brutto wynosi 19 300 ,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy  trzysta  złotych  00 /100) .  Określa  się  termin  do  29.01.2009 r.  do  złożenia  wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  przedmiotowej  nieruchomości  na  podstawie art. 34  ust. 1  pkt 1 i pkt 2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami.

Sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej  nastąpi w  drodze przetargowej zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o gospodarce  nieruchomościami. Termin , miejsce i warunki przetargu zostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o sprzedaży  w/w  nieruchomości   można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy   Chełmża   ul.Wodna 2, tel.056 675–60–76  lub 77, wew. 43 lub na stronie  internetowej Gminy   www.gminachelmza.pl  oraz  bip.gminachelmza.pl

Ewentualne  zastrzeżenia  należy  zgłaszać  na  w/podany  adres  w  terminie  14 dni  od  daty  ogłoszenia.

Chełmża  dnia  19.11. 2008 r.

                                                                                      

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-15 14:38
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-15 14:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-15 14:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4177823
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony