Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-18-11/08 Chełmża, dnia 17.12.2008r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „dostawę oleju

opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Chełmża w 2009 r. w

planowanych ilościach do 212.000 litrów” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

 z/s w Płocku

 ul. Zglenickiego 44

 09-441 Płock       

 za cenę brutto 1m3  2145,98zł ( słownie: dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 98/100)    
 przy stałym współczynniku 0,9534.

Oferty złożyły następujące firmy:

1. CNT Sp. z o.o. Ul. 21 Stycznia 1, 89-200 Szubin, za cenę brutto 2214,30zł, przy stałym współczynniku 0,9837,

2. ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z/s w Płocku ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock, za cenę brutto 2145,98zł, przy stałym współczynniku 0,9534,

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Petromot”, ul.Konińska 45, 62-560 Skulsk, za cenę brutto 2227,72zł, przy stałym współczynniku 0,9897,

4. Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP”, Frydrychowo,  87-410 Kowalewo Pomorskie, za cenę brutto 2169,28zł, przy stałym współczynniku 0,9637,

5. Firma TANK Ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń, za cenę brutto 2198,44zł, przy stałym współczynniku 0,9667,

6. Przedsiębiorstwo Awix-Oil, ul. Na Zapleczu 20, 87-100 Toruń, za cenę brutto 2184,93zł, przy stałym współczynniku 0,9608.

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego 6 ofert. Oferta Firmy TANK i Przedsiębiorstwa Awix

Oil nie spełnia wymogów formalnych tj. nie zawiera wymaganych dokumentów oraz ich treść nie

odpowiada treści SIWZ. Ocenie podlegają cztery ważne oferty. Jedynym kryterium oceny ofert jest

cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono cztery oferty, które uzyskały

następującą ilość punktów:

1. CNT Sp. z o.o. z Szubina, w wyniku oceny uzyskało 96,91 punktów,

2. ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. z/s w Płocku, w wyniku oceny uzyskało 100 punktów,

3. PHU „Petromot” ze Skulska, w wyniku oceny uzyskało 96,33 punktów,

4. Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP” z Frydrychowi, w wyniku oceny uzyskało 98,92 punktów.

 

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-18 08:31
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-18 08:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1830
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-18 08:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3563069
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 13:49

Stopka strony