Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY   
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2009r. najkorzystniejszą ofertę złożyła

Pracownia Geodezyjna PROFIL

Ul. Hurynowicz 7e/1

87-100 Toruń

za cenę brutto oferty 135.768,92zł ( słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem  złotych 92/100).

 

Uzasadnienie wyboru

 

             W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta w/w firmy. Oferta spełnia wymogi formalne tj. zawiera wymagane dokumenty oraz spełnia wymagania merytoryczne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono

ofertę, która uzyskała 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-01-02 11:36
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-02 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-01-02 11:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4070343
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:42

Stopka strony