Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 Wójt Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która:
1)w zakresie wykształcenia spełnia jeden z niżej podanych warunków
   a)  wyższe ekonomiczne , 
   b)  wyższe administracyjne  poprzedzone ukończeniem średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej,
   c)  wyższe z zakresu zarządzania oświatą poprzedzone ukończeniem średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej,
2)posiada co najmniej 5- letni staż pracy zawodowej,
3)posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
4)posiada umiejętność podejmowania decyzji,
     oraz
5)   ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
1)wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
2)doświadczenie w pracy w komórkach finansowo księgowych,
3)wiedza z zakresu zarządzania oświatą przez jednostki samorządowe.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1)zapewnienie sprawnego funkcjonowania ZEAS,
2)koordynacja działań zwianych z obsługą  administracyjno - księgową szkół,
3)   nadzór i analiza projektów organizacji roku szkolnego,
4)   koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów oświatowych finansowanych ze środków zewnętrznych,
5)   koordynowanie zadań związanych z funkcjonowaniem przedszkoli,
6)   współpraca i zapewnienie obsługi komisji ds. przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych,
7)   przygotowanie rocznych planów finansowych jednostek oświatowych  i nadzór nad ich wykonaniem, przygotowywanie projektów zmian planu,
8)  sporządzanie półrocznej i rocznej analizy wydatków,

Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny,
2)CV ( z uwzględnieniem szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji ),
3)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli dotyczy),
5)kserokopie świadectw pracy,               
6)kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża  lub pocztą na adres Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół” w terminie do dnia  26 stycznia 2009 roku ( do godz.12:00). Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.


z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-01-15 18:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-15 18:34:01