Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 

Pełnomocnik

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

podinspektora ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która:
1)   posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne

      lub  wyższe administracyjne  poprzedzone ukończenie  średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej,

      lub średnie ekonomiczne.

2)   biegłą znajomość oprogramowania biurowego- Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,

            oraz
3)   ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej 3- letni staż pracy zawodowej,

2)      doświadczenie w pracy w komórkach finansowo-księgowych,

3)      wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,

4)      wiedza z zakresu naliczania płac, odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,  zdrowotne i FP oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       naliczanie wynagrodzeń, umów zlecenie i o dzieło, sporządzanie sprawozdań płacowych,

2)       zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS, rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,

3)       rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie PIT,

4)       prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat,

5)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

6)       obsługa Systemu Informacji Oświatowej.

Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny,
2)   CV ( z uwzględnieniem szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej,
     posiadanego wykształcenia i kwalifikacji ),
3)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli dotyczy),
5)   kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu ( jeśli
     dotyczy)            
6)      kwestionariusz osobowy (oryginał),
7)       oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
     - ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z   
       oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Do naboru może przystąpić każda osoba, która spełnia warunki obowiązkowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Wodnej 2 lub pocztą na adres Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w terminie do dnia  2 marca 2009 roku ( do godz.12:00). Aplikacje, które wpłyną   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Pełnomocnik ZEAS
          Hanna Jesionowska
 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-02-18 14:24
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-18 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10663
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-18 14:27:55