Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 Kierownik
 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

podinspektora ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która:
1)   posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub  wyższe administracyjne  poprzedzone ukończenie  średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej, lub średnie ekonomiczne i co najmniej 3- letni staż pracy zawodowej,
2)   biegłą znajomość oprogramowania biurowego- Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
oraz
3)   ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
Wymagania dodatkowe:
1)      doświadczenie w pracy w komórkach finansowo-księgowych,
2)      wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
3)      wiedza z zakresu naliczania płac, odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,  zdrowotne i FP      oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1)       naliczanie wynagrodzeń, umów zlecenie i o dzieło, sporządzanie sprawozdań płacowych,
2)       zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS, rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,
3)       rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie PIT,
4)       prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat,
5)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
6)       obsługa Systemu Informacji Oświatowej.

Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny,
2)   CV ( z uwzględnieniem szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji ),
3)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli dotyczy),
5)   kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu ( jeśli dotyczy)
6)   kwestionariusz osobowy (oryginał),
7)   oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Do naboru może przystąpić każda osoba, która spełnia warunki obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Wodnej 2 lub pocztą na adres Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników ” w terminie do dnia  27 marca 2009 roku ( do godz.14:00). Aplikacje, które wpłyną   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Kierownik ZEAS
Hanna Jesionowska

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-03-17 17:38
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 17:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10758
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-03-17 17:42:25