Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie art. 38 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce   nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), art.30  ust. 2  pkt 3   ustawy   z  dnia  8 marca 1990  r.   o   samorządzie    gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Uchwały Nr XXVI/163/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008r. w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  w  Grzegorzu  oraz  Zarządzenia nr 35/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 22.05.2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  ogłoszenia o  przetargu ustnym nieograniczonym  na  sprzedaż nieruchomości  we  wsi  Grzegorz 

Wójt  Gminy  Chełmża

ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na   sprzedaż   nieruchomości    stanowiącej   zasób   nieruchomości   Gminy   Chełmża.

Jest to nieruchomość zabudowana  budynkiem  gospodarczym  magazynowo - garażowym

(dawna  kuźnia) o  pow.  83 m2,  położona  na  terenie  wsi  Grzegorz, wg  dokumentacji  ewidencji  gruntów i  budynków  oznaczona  następująco :

działka nr 135/1 o  pow. 0,0324 ha,  w tym  B-RIIIb  o pow. 0,0324 ha.

Położona  przy drodze  asfaltowej  z  Grzegorza  do  Liznowa,  oddalona  ok. 6 km  od  Chełmży, 29 km  od  Torunia. Uzbrojona  jest  w sieć  elektryczną,  teletechniczną  i  wodociągową. Zabudowę  stanowi  budynek użytkowy – była  kuźnia, parterowy  ze  stropodachem,  niepodpiwniczony,  obecnie  użytkowany  jako  magazyn/garaż.  Budynek  podzielony jest  na  dwie  części  z  wrotami  wjazdowymi- w  jednej  części  jest  garaż z  kanałem  naprawczym,  w drugiej pomieszczenie  kuźni z kominem i podłogą z glinobitki.

Nieruchomość zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW Nr  30781  prowadzonej  przez   Sąd  Rejonowy   w   Toruniu    Wydział    Ksiąg   Wieczystych.

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Chełmża, zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXVII/147/93 Rady  Gminy  Chełmża, z dnia 11.05.1093 r.   w/w  działka  stanowiła  teren  o symbolu  10 MN-budownictwo  mieszkaniowe.

Cena w/wymienionej nieruchomości  brutto wynosi 19 300 ,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy  trzysta  złotych  00 /100  brutto) .         

Przetarg  odbędzie  się w dniu  30 czerwca 2009r. o godz.930 w Urzędzie Gminy  Chełmża, ul. Wodna 2.

Dla  objętej   przetargiem   nieruchomości   ustala  się  wadium  w  wysokości 19 %  ceny  wywoławczej  tj.3 700, 00 zł (słownie: trzy tysiąc  siedemset  złotych 00/100), które  należy  wpłacić najpóźniej  na  siedem  dni przed  dniem  otwarcia  przetargu  tj. do  dnia  22 czerwca 2009 r.  w kasie  Urzędu   Gminy  Chełmża,   ul. Wodna 2   lub   na   konto  Urzędu  Gminy  Chełmża  -  PKO Chełmża  Nr  26  1020  5011  0000  9002  0016  3857.

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy   przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić mniej niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych    dziesiątek    złotych tj. 200, 00 zł  (słownie: dwieście  złotych  00/100).

Nieruchomość objęta  przetargiem wolna jest od  jakichkolwiek  obciążeń,  sprzedaż  następuje  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

Nabywca  ponosi   koszty  zawarcia  aktu  notarialnego  oraz  wpisu  własności  do  księgi  wieczystej.

Postępowanie  przetargowe, na objętą  przetargiem  nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  chociaż  jeden  uczestnik  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej . 

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby   fizyczne  i  prawne, jeżeli   wpłacą  wadium  w  w/ wymienionym  terminie  i  przedłożą  dowód  wpłaty  Komisji  Przetargowej w  dniu  zorganizowania   przetargu. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.  Zezwolenie  wydawane  jest  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  24  marca  1920r. o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców.

Od zdeponowanego  wadium  wpłaconego w gotówce  nie nalicza  się  odsetek. Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  nieruchomości,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu   przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia  przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia   przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

Szczegółowe informacje o sprzedaży w/wymienionej nieruchomości zabudowanej budynkiem  gospodarczym  można  uzyskać  w Urzędzie Gminy Chełmża,  ul. Wodna 2,  tel.  056  675 – 60 – 76  lub  77, wew. 43  lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  oraz  bip.gminachelmza.pl

Chełmża  dnia   22  maja  2009 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-28 09:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6854
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-28 09:17:56