Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RG-0065 – 28 / 2009 Chełmża, dnia 10.07.2009r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  15 lipca 2009 roku na godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XLIII Sesji Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Chełmża i powitanie wszystkich uczestników posiedzenia.

2. Sprawy proceduralne:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)     wybór Sekretarza obrad,

c)      przedstawienie  porządku obrad,

d)    uwagi do porządku (ewentualne zmiany bezwzględną większością głosów),

e)    przyjęcie protokołów  z:

- XLI Sesji Rady Gminy (z dn. 22.05.09r.)

- XLII Sesji Rady Gminy (z dn. 3/5.06.09r.)

3.             Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmża

4. Przedstawienie informacji dotyczącej wyników egzaminacyjnych w szkołach Gminy Chełmża.

5.             Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kończewicach

6.             Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Januszewo – Dźwierzno

7.             Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Kiełbasin 

8.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe

9.             Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Rybak” 

10.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Chełmża na okres 1 roku

11.         Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Głuchowo

12.         Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia gruntów we wsi Grzywna z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne Gminy Chełmża

13.         Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia gruntów we wsi Mirakowo z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne Gminy Chełmża 

14.         Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Browina

15.         Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Browina

16.         Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 18 na rzecz najemcy w budynku mieszkalnym Nr 5 we wsi Głuchowo

17.         Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 15 na rzecz najemcy w budynku mieszkalnym Nr 5 we wsi Głuchowo

18.         Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 13 na rzecz najemcy w budynku mieszkalnym Nr 5 we wsi Głuchowo

19.         Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 12 na rzecz najemcy w budynku mieszkalnym Nr 5 we wsi Głuchowo

20.         Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chełmża do zaciągnięcia zobowiązania

21.         Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2009 r.

22.         Sprawozdanie Wójta

23.         Interpelacje i wolne wnioski.

24.         Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Chełmża.

 

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-13 13:37
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-14 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2501
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-07-14 14:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178593
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony