Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie art.39 ust.1  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), Uchwały Nr XXIV/133/08 Rady Gminy  Chełmża z dnia 29 marca 2008r. w sprawie sprzedaży  działek  pod zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  we  wsi  Browina  oraz  Zarządzenia nr 64/09 Wójta Gminy Chełmża  z dnia 5.08.2009 r. w sprawie  podania do publicznej  wiadomości  ogłoszenia  o II przetargu  ustnym  nieograniczonym  na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości  we  wsi  Browina  

Wójt  Gminy  Chełmża

ogłasza II  przetarg  ustny  nieograniczony

na  sprzedaż  niezabudowanych    nieruchomości  stanowiących   zasób nieruchomości  Gminy Chełmża.

 

Nieruchomość będzie  przedmiotem  sprzedaży  jako  odrębne   pozycje  przetargowe, które  stanowią  samodzielne  działki .

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-08-06 09:14

 

Lp.

 

Oznaczenie

opis

nieruchomości,

 

Nr  KW

Powierz

-chnia

nierucho- mości

w  ha,

rodzaj

użytku

klasa

Przeznaczenie nieruchomości   w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża   w  jednostce  strukturalnej   Browina

 

Cena

wywoławcza  nieruchomości brutto w 

II  przetargu

wynosi  w     

     

Wysokość 

wadium

  19 %

ceny

wywoławczej

w 

Postąpienie nie  mniej      

niż  1% 

ceny

wywoław-czej

    w   

 

 

        Termin

        miejsce

    II  przetargu

 1.

           2.

      3.

          4.

       6.

     7.  

       8.

            9.

 

 1.

 

 

Browina

działka nr 122/20

niezabudowana

63918

 

0,0569

 

R IV a

0,0569

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  3 MN

 

 

 

   28 100, 00

 

 

 

  5 340, 00

 

 

 

  290 , 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  9 30

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

 2.

 

 

Browina

działka nr 122/24

niezabudowana

63918

 

 0,0568

 

R IV a

0,0568

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  3 MN

 

 

 

   28 000, 00 

 

 

 

 

  5 320, 00

 

 

 

   280, 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  10 00

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

 3.

 

 

Browina

działka nr 122/27

niezabudowana

63918

 

 0,0615

 

R IV a

0,0615

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

    31 200, 00 

 

 

 

 

  5930, 00

 

 

   320, 00

 

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  10 30

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

  4.

 

 

Browina

działka nr 122/28

niezabudowana

63918

 

 0,0576

 

R IV a

0,0576

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

    29 500, 00 

 

 

 

  5 610, 00

 

 

 

   300, 00

 

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.   1100

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

 5.

 

 

Browina

działka nr 122/29

niezabudowana

63918

 

0,0576

 

R IV a

0,0576

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   30 300, 00

 

 

 

  5 760, 00

 

 

 

  310, 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  1130

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-08-06 09:12

 

Lp.

 

Oznaczenie

opis

nieruchomości,

 

Nr  KW

Powierz

-chnia

nierucho- mości

w  ha,

rodzaj

użytku

klasa

Przeznaczenie nieruchomości   w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża   w  jednostce  strukturalnej   Browina

 

Cena

wywoławcza  nieruchomości brutto w 

II  przetargu

wynosi  w     

     

Wysokość 

wadium

  19 %

ceny

wywoławczej

w 

Postąpienie nie  mniej      

niż  1% 

ceny

wywoław-czej

    w   

 

 

        Termin

        miejsce

    II  przetargu

 

 6.

 

 

Browina

działka nr 122/30

niezabudowana

63918

 

0,0576

 

R IV a

0,0576

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   29 500, 00

 

 

 

  5 610, 00

 

 

 

  300 , 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  1200

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

 7.

 

 

Browina

działka nr 122/31

niezabudowana

63918

 

0,0586

 

R IV a

0,0586

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   29 900, 00

 

 

 

  5 690, 00

 

 

 

  300 , 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  1230

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

8.

 

 

Browina

działka nr 122/32

niezabudowana

63918

 

0,0527

 

R IV a

0,0527

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   27 200, 00

 

 

 

  5 170, 00

 

 

 

  280 , 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  13 00

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

9.

 

 

Browina

działka nr 122/33

niezabudowana

63918

 

0,0616

 

R IV a

0,0616

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   30 000, 00

 

 

 

  5 700, 00

 

 

 

  300 , 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  1330

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

 

10.

 

 

Browina

działka nr 122/34

niezabudowana

63918

 

0,0501

 

R IV a

0,0501

Zabudowa   mieszkaniowa

jednorodzinna  wolnostojąca

-  2 MN

 

 

 

   26 000, 00

 

 

 

  4940, 00

 

 

 

  260 , 00

 

08  wrzesień  2009 r.

o  godz.  14 00

Urząd  Gminy   Chełmża

 ul.  Wodna 2

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-08-06 09:13

Dla  każdej  objętej  II przetargiem  nieruchomości  ustala  się  wadium  w  wysokości 19 %  ceny  wywoławczej , które należy  wpłacić  najpóźniej na siedem dni przed  dniem  otwarcia  II przetargu tj.do dnia  31 sierpnia  2009 r.  w  kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Urzędu Gminy Chełmża -PKO Chełmża Nr 26  1020  5011  0000  9002  0016  3857.

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy II  przetargu , z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.

Nieruchomość  nie  została  sprzedana  w  I przetargu  przeprowadzonym   w  dniu  7.07.2009 r.

Nieruchomość objęta  II przetargiem wolna jest od  jakichkolwiek  obciążeń,  sprzedaż  następuje  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

Nabywca  ponosi   koszty  zawarcia  aktu  notarialnego  oraz  wpisu  własności  do  księgi  wieczystej.

Postępowanie  przetargowe, na  każdą  objętą  II przetargiem  nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. 

W  II  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby   fizyczne  i  prawne,  jeżeli   wpłacą  wadium  w  w / wymienionym terminie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu  zorganizowania  II  przetargu. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.  Zezwolenie  wydawane  jest  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  24  marca  1920r. o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców.

Od zdeponowanego  wadium  wpłaconego w gotówce  nie nalicza  się  odsetek. Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika II przetargu, który II przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  nieruchomości,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu  II przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia  II przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia  II przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

Szczegółowe  informacje o sprzedaży   w / wymienionych  niezabudowanych  nieruchomości   można  uzyskać  w  Urzędzie Gminy  Chełmża,  ul. Wodna  2,  tel.  056  675 – 60 – 76  lub  77, wew. 43  lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  oraz  bip.gminachelmza.pl

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-08-06 09:14

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-08-06 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-08-06 09:18:56