Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie art. 39 ust.1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce   nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), art.30  ust. 2  pkt 3   ustawy   z  dnia  8 marca 1990  r.   o   samorządzie    gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Uchwały Nr XXVI/163/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008r. w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  w  Grzegorzu  oraz  Zarządzenia nr 63/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 5.08.2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym  na  sprzedaż nieruchomości  we  wsi  Grzegorz 

Wójt  Gminy  Chełmża

ogłasza II przetarg  ustny  nieograniczony

na   sprzedaż   nieruchomości    stanowiącej   zasób   nieruchomości   Gminy   Chełmża.

Jest to nieruchomość zabudowana  budynkiem  gospodarczym  magazynowo - garażowym

(dawna  kuźnia) o  pow.  83 m2,  położona  na  terenie  wsi  Grzegorz, wg  dokumentacji  ewidencji  gruntów i  budynków  oznaczona  następująco :

działka nr 135/1 o  pow. 0,0324 ha,  w tym  B-RIIIb  o pow. 0,0324 ha.

Położona  przy drodze  asfaltowej  z  Grzegorza  do  Liznowa,  oddalona  ok. 6 km  od  Chełmży, 29 km  od  Torunia. Teren położenia nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną, teletechniczną i wodociągową. Zabudowę  stanowi  budynek użytkowy – była  kuźnia, parterowy  ze  stropodachem,  niepodpiwniczony,  obecnie  użytkowany  jako  magazyn/garaż.  Budynek  podzielony jest  na  dwie  części  z  wrotami  wjazdowymi- w  jednej  części  jest  garaż z  kanałem  naprawczym,  w drugiej pomieszczenie  kuźni z kominem i podłogą z glinobitki.

Nieruchomość zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW Nr  30781  prowadzonej  przez   Sąd  Rejonowy   w   Toruniu    Wydział    Ksiąg   Wieczystych.

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Chełmża, zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXVII/147/93 Rady  Gminy  Chełmża, z dnia 11.05.1093 r.   w/w  działka  stanowiła  teren  o symbolu  10 MN-budownictwo  mieszkaniowe.

Cena w/wymienionej nieruchomości  brutto wynosi 19 300 ,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy  trzysta  złotych  00 /100  brutto) .                                                                                                                                                                                                                                                

II przetarg   odbędzie  się  w  dniu   8 września  2009r.  o  godz.900   w   Urzędzie   Gminy   Chełmża,

ul. Wodna 2.

Dla  objętej  II przetargiem   nieruchomości   ustala  się  wadium  w  wysokości 19 %  ceny  wywoławczej  tj.3 700, 00 zł (słownie: trzy tysiąc  siedemset  złotych 00/100), które  należy  wpłacić najpóźniej  na  siedem  dni przed  dniem  otwarcia II przetargu  tj. do  dnia  31 sierpnia 2009 r.  w kasie  Urzędu   Gminy  Chełmża,   ul. Wodna 2   lub   na   konto  Urzędu  Gminy  Chełmża  -  PKO Chełmża  Nr  26  1020  5011  0000  9002  0016  3857.

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  II przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić mniej niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych    dziesiątek    złotych tj. 200, 00 zł  (słownie: dwieście  złotych  00/100).

Nieruchomość  nie  została  sprzedana  w  I przetargu  przeprowadzonym   w  dniu  30.06.2009 r.

Nieruchomość objęta II przetargiem wolna jest od  jakichkolwiek  obciążeń,  sprzedaż  następuje  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

Nabywca  ponosi   koszty  zawarcia  aktu  notarialnego  oraz  wpisu  własności  do  księgi  wieczystej.

Postępowanie  przetargowe, na objętą  przetargiem  nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  chociaż  jeden  uczestnik  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej . 

W  II przetargu mogą wziąć udział osoby  fizyczne i prawne, jeżeli  wpłacą wadium w w/ wymienionym  terminie  i  przedłożą  dowód  wpłaty  Komisji  Przetargowej w  dniu  zorganizowania  II przetargu. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.  Zezwolenie  wydawane  jest  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  24  marca  1920r. o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców.

Od zdeponowanego  wadium  wpłaconego w gotówce  nie nalicza  się  odsetek. Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika II przetargu, który  II przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  nieruchomości,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu  II przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia II przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia  II  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

Szczegółowe informacje o sprzedaży w/wymienionej nieruchomości zabudowanej budynkiem  gospodarczym  można  uzyskać  w Urzędzie Gminy Chełmża,  ul. Wodna 2,  tel.  056  675 – 60 – 76  lub  77, wew. 43  lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  oraz  bip.gminachelmza.pl

Chełmża  dnia   5 sierpnia  2009 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-08-06 09:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7156
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-08-06 09:16:48