Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-16-2/ 09 Chełmża, dnia 21.08.2009r.

Uczestnicy postępowania

przetargowego

                                                                         

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.710.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chełmża

 

 

W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

 

Dotyczy przygotowania dokumentów niezbędnych przy analizie kredytowej :

1.                                           zaświadczenie o nadaniu numeru Regon, NIP (Gminy nie Urzędu)

Odp. W załączeniu przekazujemy kserokopię żądanych dokumentów.

2.                                           dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń, (powołanie Skarbnika, Wójta)

Odp. W załączeniu przekazujemy kserokopię żądanych dokumentów.

3.                                           wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),

Odp. Informacje żądane w punkcie 3 przekażemy wybranemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu.

4.                                           opinia RIO na zaciągniecie kredytu

Odp. W załączeniu przekazujemy kserokopię żądanego dokumentu.

5.                                           sprawozdanie opisowe z wykonania półrocza 2009 r. wraz z opinią RIO.

Odp. W chwili obecnej Zamawiający przygotowuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. , które jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31.08 danego roku. Po tym terminie RIO wystawi stosowna opinię.

 

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie :

 

I.                                           Z literalnego brzmienia  zapisu SIWZ wynika, że tytułem zabezpieczenia Zamawiający wystawi weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.  Bank, niezależnie od ustanowienia zabezpieczenia, standardowo pobiera od Zamawiającego przy zawieraniu umowy  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego. Oświadczenie to nie jest zabezpieczeniem, lecz jedynie środkiem ułatwiającym  dochodzenie roszczeń. Uważamy zatem, że zawarcie umowy zawierającej oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie zgodne ze specyfikacją. Proszę o potwierdzenie, czy JST podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oraz deklarację wekslową, wystawione przez Bank.

Odp. Zamawiający podpisze stosowne dokumenty w dniu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

II.                                        Prosimy o potwierdzenie, że do  wyliczenia  odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.

Odp. Potwierdzamy, że do  wyliczenia  odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.

III.                                     Z literalnego brzmienia  zapisu SIWZ wynika, że „oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte o zmienną stopę procentową WIBOR1M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększona o % marży, która będzie wartością stałą w całym okresie kredytowania”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w SIWZ, że „oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte o zmienną stopę procentową ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M  z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, powiększona o % marży, która będzie wartością stałą w całym okresie kredytowania”.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany SIWZ w zaproponowanym zakresie. Zapisy SIWZ w tej części pozostają bez zmian.

IV.                                       Z literalnego brzmienia  zapisu SIWZ wynika, że „Kredyt zostanie uruchomiony w następujący sposób w walucie polskiej:

                        a) uruchomienie I –ej transzy w wysokości 4.570.000zł nastąpi w dniu
                            podpisania umowy ,

                        b) uruchomienie II-ej transzy w wysokości 140.000zł nastąpi według potrzeb Zamawiającego w formie polecenia przelewu  na rachunek bieżący Urzędu  Gminy w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę do SWIZ, w celu ujednolicenia ofert i uniknięcia ewentualnych nieporozumień, że : „ dla celów ofertowych wykorzystanie kredytu nastąpi w dniu 01-10-2009 r. – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ”.

                   Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w zakresie obliczenia ceny oferty poprzez uwzględnienie wykorzystania kredytu w całości tj. w kwocie 4.710.000 w dniu 01.10.2009r. - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ”.

V.                                          Z literalnego brzmienia  zapisu SIWZ wynika, że „ odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca płatne ostatniego dnia każdego miesiąca”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę do SWIZ, w celu ujednolicenia ofert i uniknięcia ewentualnych nieporozumień, że : „ odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca”.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę do SIWZ w zakresie, że: „ odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca”.

VI.                                       Z literalnego brzmienia  zapisu SIWZ wynika, że „ raty kapitałowe po okresie karencji płatne będą zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem spłat rat”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę do SWIZ, w celu ujednolicenia ofert i uniknięcia ewentualnych nieporozumień, że : „raty kapitałowe po okresie karencji płatne w wysokościach  zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ ,  płatne ostatniego dnia roboczego, każdego miesiąca kwartału”. Podane w załączniku nr 3 terminy spłat przypadają na dzień wolny od pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę do SIWZ w zakresie, że: „raty kapitałowe po okresie karencji płatne w wysokościach  zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ ,  płatne ostatniego dnia roboczego, każdego miesiąca kwartału”

VII.                                    Z literalnego brzmienia  zapisu SIWZ wynika, że „okres kredytowania od podpisania umowy do 31-12-2016 r.”. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę do SWIZ, w celu ujednolicenia ofert i uniknięcia ewentualnych nieporozumień, że „okres kredytowania od podpisania umowy do 30-12-2016 r.”. Podany w SIWZ termin zakończenia umowy przypada na dzień wolny od pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę do SIWZ w zakresie, że: „okres kredytowania od podpisania umowy do 30-12-2016 r.”, z uwagi na to, że 31.12.2016r.jest dniem wolnym od pracy.

 

Niniejsze dokumenty i odpowiedzi stanowią integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-08-21 11:38
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-21 11:38

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-08-21 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6680
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-08-21 11:40:24