Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Na podstawie art..35 ust.1, 2   ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z  późn.  zm.)  oraz   Zarządzenia   nr  72/09  Wójta  Gminy   Chełmża   z   dnia

27 sierpnia 2009 r. w sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości  do  oddania   w  dzierżawę  we  wsi  Zelgno.  

 

Wójt  Gminy  Chełmża   podaje  do publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  oddania  w  dzierżawę  stanowiących  zasób  nieruchomości  Gminy Chełmża  z  przeznaczeniem  na  teren  upraw   polowych.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie  nieruchomości, opis

nieruchomości

 

Nr

KW

Powierz-

chnia

nierucho-mości w  ha

Rodzaj

użytku

klasa

Oddanie

w

dzierżawę

na  okres

Roczny  czynsz za  dzierżawę         w   

Przeznaczenie nieruchomości   zgodne  z  wypisem z rejestru  gruntów  Gminy  Chełmża

  1.

                 2.

     3.

           4.

        5.

        6.

           7.

                        8.

 

 1.

 

 

 Zelgno

działki  nr  236/1

niezabudowana

 

45224

 

 0, 8000

 

R IIIb  0,2103

R IVa 0,5039 R IVa  0,0858

 

    2 lat

 

 

 

 

   193, 70

 

 Teren  upraw  polowych

 

Oddanie  w  dzierżawę   nieruchomości  nastąpi  w  drodze  bezprzetargowej  na  okres   2 lat  z  możliwością wcześniejszego  rozwiązania  umowy dzierżawy  w  uzasadnionych  przypadkach  z  zastosowaniem   sześciomiesięcznego   terminu   wypowiedzenia  po zebraniu  plonów  przez  dzierżawcę  do  30  września  danego roku .

Czynsz  dzierżawny  podlegać  będzie  corocznej  aktualizacji.  Czynsz  nie  może  być niższy  od określonego  zarządzeniem  Wójta  Gminy.            

Termin  płatności  czynszu  w  czterech  ratach  : 

 - I rata     do  15  marca       danego  roku ,

 - II rata    do  15 maja          danego  roku ,

 - III rata   do  15 września   danego  roku ,

 - IV rata   do  15 listopada   danego  roku  .

Czynsz  wnoszony  jest  w  wysokości  proporcjonalnej  do  czasu  trwania  umowy  w  każdym  rozpoczętym  i  trwającym  roku.  Za  rok  2009  czynsz  wnoszony  jest   w  dniu   podpisania  umowy.

Szczegółowe  informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  w/w  nieruchomości  można  uzyskać w Urzędzie  Gminy  Chełmży,  ul. Wodna  2,  tel. 056  675- 60 -76   lub  77,  wew. 43 lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl   lub   bip.gminachelmza.pl   

Ewentualne  zastrzeżenia  należy  zgłaszać  na  w/podany  adres  w  terminie  14  dni  od  daty  ogłoszenia.

Chełmża  dnia  27.08.2009 r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-08-31 07:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1253
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-08-31 07:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4186884
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony