Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gminachelmza.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie  art. 38  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997r. o  gospodarce   nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), Uchwały Nr XL/256/09 Rady Gminy  Chełmża z dnia 29 kwietnia  2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Zelgnie oraz Zarządzenia nr 74/09 Wójta Gminy Chełmża  z dnia 31.08.2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  ogłoszenia o  przetargu ustnym nieograniczonym  na  sprzedaż   nieruchomości  we  wsi  Zelgno 

Wójt  Gminy  Chełmża

ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na   sprzedaż   nieruchomości    stanowiącej   zasób   nieruchomości   Gminy   Chełmża.

Jest to nieruchomość zabudowana budynkami  gospodarczymi o  łącznej pow. 216 m2,  położona  na  terenie  wsi  Zelgno, oznaczona  w ewidencji  gruntów  i  budynków  numerem  ewidencyjnym  działki:

-  76/4   o    powierzchni  0,2555 ha,    użytek:  B-R IVa  0,2081 ha ;   B-RIVb  0,0474 ha.

Położona  jest  w  pozacentralnej  części wsi  Zelgno  oddalonej  od  miasta  Chełmża  o  7 km.

Budynek (12 boksów  garażowych,   każdy  po 18 m2 )  wolnostojący,  parterowy,  niepodpiwniczony,  posiadający  fundamenty  i  posadzki  betonowe, ściany  o  konstrukcji  żelbetowej  szkieletowej  wypełnione  prefabrykowanymi  dylami  żelbetowymi,  dach  z  płyt  korytkowych  pokryty  papą,  wrota  drewniane.

Nieruchomość położona jest na terenach wyposażonych w wodę, energię  elektryczną i kanalizację sanitarną.

Nieruchomość zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW Nr  14802/3  prowadzonej przez   Sąd  Rejonowy   w   Toruniu    Wydział    Ksiąg   Wieczystych.

Sprzedaż  nieruchomości  nastąpi  z  przeznaczeniem   pod  zabudowę usługowo – handlową  z możliwością zamieszkania,  dopuszczając   nieuciążliwą  działalność gospodarczą,  zieleń  urządzoną,  parking. zgodnie z art.61 ust.1ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2003r.  Nr  80 poz.717  z  pźn. zm.)  oraz   rozporządzeniem   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 sierpnia 2003r.  w  sprawie  sposobu  ustalania  wymagań  dotyczących  nowej  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  przypadku  braku  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz.1588 ) - pozwala  na  uzyskanie  przez  nabywcę  nieruchomości  decyzji  o warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania   terenu  na  zabudowę  usługowo – handlową z budynkiem mieszkalnym,  dopuszczając   nieuciążliwą  działalność gospodarczą,  zieleń  urządzoną,  parking.

Cena  wywoławcza   nieruchomości   brutto  wynosi  73 371 ,00    ( słownie : siedemdziesiąt  trzy  tysiące  trzysta  siedemdziesiąt  jeden  złoty  00 /100) .        

Przetarg  odbędzie  się  w dniu 30 września 2009r. o godz.930 w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

Dla  objętej   przetargiem   nieruchomości   ustala  się  wadium  w  wysokości 19 %  ceny  wywoławczej  tj. 13 950, 00 zł (słownie: trzynaście  tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt  złotych  00/100 ), które  należy   wpłacić   najpóźniej   na  siedem   dni   przed  dniem   otwarcia   przetargu  tj.  do  dnia   23 września 2009 r.  w  kasie Urzędu  Gminy  Chełmża, ul. Wodna 2 lub na  konto  Urzędu  Gminy   Chełmża -  PKO  Chełmża  Nr  26  1020  5011  0000  9002  0016  3857.

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych    dziesiątek    złotych tj. 740, 00 zł  (siedemset   czterdzieści  złotych  00/100).

Nieruchomość objęta przetargiem  wolna jest od  jakichkolwiek  obciążeń,  sprzedaż  następuje  na  podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

Nabywca  ponosi   koszty  zawarcia  aktu  notarialnego  oraz  wpisu  własności  do  księgi  wieczystej.

Postępowanie  przetargowe, na objętą  przetargiem  nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  chociaż  jeden  uczestnik  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej . 

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby   fizyczne  i  prawne, jeżeli   wpłacą  wadium  w  w wymienionym  terminie  i  przedłożą  dowód  wpłaty  Komisji  Przetargowej w  dniu  zorganizowania   przetargu. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.  Zezwolenie  wydawane  jest  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  24  marca  1920r. o  nabywaniu  nieruchomości  przez  cudzoziemców.

Od zdeponowanego  wadium  wpłaconego w gotówce  nie nalicza  się  odsetek. Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia  nieruchomości,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia  przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

Szczegółowe informacje o sprzedaży w/wymienionej nieruchomości gruntowej można  uzyskać  w Urzędzie Gminy Chełmża, ul.Wodna 2, tel. 056  675-60-76  lub  77, wew. 43  lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  oraz  bip.gminachelmza.pl

Chełmża  dnia   31 sierpnia  2009 r.

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-08-31 12:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5908
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-08-31 12:10