Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-18-7/ 09 Chełmża, dnia 18.09.2009r.

Do wiadomości
Uczestnicy postępowania

Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Dźwierznie”. 

                   

 

W związku ze złożonym zapytaniem przez Oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następującej odpowiedzi:

 

Pyt. 1.  Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię o wysokości 15mm i gęstości 100.800 włókien/m2, ciężarze całkowitym 2870 -+ 5% włókien fibrylowanych polietylenowych Dtex 8.800.

Nowoczesne nawierzchnie wielofunkcyjne oraz wszystkie znane nawierzchnie piłkarskie klasy FIFA STAR wykonane są z polietylenu, który wyparł polipropylen. Po dokonaniu weryfikacji kilkunastu nawierzchni różnych producentów przedkładamy propozycję nawierzchni równoważnej. Obecny opis wskazuje na konkretną nawierzchnię, co wyklucza możliwość przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania trawy syntetycznej o innych parametrach aniżeli zostały określone w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, ponieważ takie parametry zostały przyjęte przez instytucję dofinansowująca w/przedsięwzięcie.

 

Pyt. 2 W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania oraz wyjaśnień z dnia 9.09.2009r. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaką nawierzchnię Zamawiający brał pod uwagę określając parametry minimalne sztucznej trawy. Zamawiający poinformował, że parametry nawierzchni zostały przyjęte przez instytucję dofinansowującą przedsięwzięcie. W związku z powyższym proszę o wskazanie jednostki dofinansowującej, w celu ustalenia jakie parametry są wymagane przez donatora.

Odp. Zamawiający w dokumentacji projektowej jako rodzaj nawierzchni określił nawierzchnię syntetyczną typu sztuczna trawa określając jednocześnie jej minimalne parametry. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej został przygotowany wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. Wniosek wraz zawartymi w nim danymi oraz załącznikami został przyjęty i na tej podstawie zawarto umowę o dofinansowanie. Zmiana  postanowień zawartej umowy, np. zakresu rzeczowego zadania, terminu jego realizacji wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Ministra. Wystąpienie i uzyskanie takiej zgody istotnie wpłynie na ustalony wcześniej termin zakończenia przedsięwzięcia, co wiąże się z dużym prawdopodobieństwem nie wykonania jego w 2009r. i jednocześnie utratą przyznanej dotacji.

 

Pyt. 3.  Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2010 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych ( wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura > 10oC ), które mogą uniemożliwić wykonanie nawierzchni sztucznych w terminie przewidzianym w dokumentacji  przetargowej? Pytanie nasze jest zasadne, ponieważ Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia należy zrealizować w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy wraz z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia. Wykonanie tego typu nawierzchni jest zazwyczaj ostatnim etapem realizacji, stąd wykonanie nawierzchni syntetycznej w niesprzyjającej aurze może doprowadzić do powstania wielu wad w nawierzchniach i przysporzyć problemów wykonawcom i przede wszystkim użytkownikom.

Odp.  W § 2 ust. 2 pkt 2 Istotnych postanowień umowy Zamawiający przewidział ewentualność przesunięcia ustalonego w umowie terminu wykonania robót m.in. z powodu „wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt  ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez  inspektora nadzoru”. Taki zapis da możliwość ewentualnego przesunięcia terminu na skutek wskazanej okoliczności, co nie oznacza że Zamawiający zaakceptuje ewentualny wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu . Jednakże w chwili obecnej jak i po podpisaniu umowy Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zadania, z uwagi na konieczność zrealizowania i rozliczenia niniejszej inwestycji z podmiotami ją dotującymi jeszcze w roku 2009r. do czego jest zobowiązany na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w/w zadania. Wobec tego Wykonawca przystępujący do przetargu musi uwzględniać konieczność wykonania w/w zadania w terminie określonym w specyfikacji jako terminie obowiązującym.

 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-09-18 13:03
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-18 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-09-18 13:04:52