Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-0065 – 59 / 2009 Chełmża, dnia 25.11.2009r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  30 listopada 2009 roku na godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XLVII Sesji Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Chełmża i powitanie wszystkich uczestników posiedzenia.
2. Sprawy proceduralne:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) wybór Sekretarza obrad,
c) przedstawienie  porządku obrad,
d) uwagi do porządku (ewentualne zmiany bezwzględną większością głosów),
e) przyjęcie protokołu  z:
                    - XLVI Sesji Rady Gminy (z dn. 30.10.09r.)
3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu we wsi Zelgno
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, gmina Chełmża
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy w 2010 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
8. Podjęcie w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2010 r.” 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Zelgno
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chełmża projektu p.n. „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12. Sprawozdanie Wójta.
13. Interpelacje i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Chełmża.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-11-27 07:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2213
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-27 07:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4070321
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:42

Stopka strony