Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Wójt Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Zelgnie  ( 0,5 etatu)
Oraz
Dyrektora Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża ( 0,5 etatu)

 

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie wyższe spełniając jeden z poniższych warunków
a)
studia bibliotekarskie,
b) studia wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
c) studia wyższe oraz podyplomowe studia zarządzania instytucjami kultury,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6) posiada co najmniej 5- letni staż pracy zawodowej,

Wymagania dodatkowe ( preferowane):
1) posiada co najmniej 2 letni staż pracy w instytucjach kultury,
2) posiada co najmniej roczne  doświadczenie w kierowaniu instytucja kultury,
3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania instytucja kultury,
4) posiada
znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie pod względem fachowym, administracyjnym i gospodarczym Biblioteka Publiczną w Zelgnie oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
2) odpowiadanie za racjonaln
ą gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu,
3) nadzorowanie prac
ą podległego personelu pod względem fachowym i służbowym, w tym dbanie o dyscyplinę pracy.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem: posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń, szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej,
ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń lub certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli dotyczy),
5) kserokopie świadectw pracy,               
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno – programowej i finansowej Biblioteki Gminnej w Zelgnie oraz odrębnie Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

Składanie dokumentów:
1)
Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć  w terminie do dnia 22 grudnia 2009 r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
2)
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wójta Gminy Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora  Biblioteki  Samorządowej Publicznej w Zelgnie oraz Dyrektora Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”. Tak opisaną kopertę  z dokumentami   należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
3)
Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża ( biuro nr 20)  lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-10 11:33
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 11:36

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-10 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-10 11:36:50