Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-21/09 Chełmża, dnia 14.12.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „ sprzedaż w 2010 roku oleju napędowego w planowanej ilości do 92.500 litrów oraz etyliny pb-95 w planowanej ilości do 3.500 litrów” najkorzystniejszą ofertę złożyła:
Firma Handlowo-Usługowa

Zbigniew Legutko
ul. Broniewskiego 52
87-140 Chełmża
za cenę brutto oferty  342.550,00zł ( słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset        
pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NR

oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Ilość uzyskanych punktów ( jedyne kryterium – cena)

Uwagi

I

Stacja Paliw Browina

Tomasz Augustyniak

 

Browina 100

87-140 Chełmża

 97,22 pkt

Zaoferowany stały współczynnik

ON – 1,05

Etylina 1,06

II

Firma Handlowo-Usługowa

Zbigniew Legutko

 

Ul. Broniewskiego 52

87-140 Chełmża

100 pkt

Zaoferowany stały współczynnik

ON – 1,02

Etylina 1,02

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty. Wszystkie oferty spełniają wymogi określone w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono dwie ważne oferty.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-14 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2742
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-14 13:14

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4086450
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 13:45

Stopka strony