Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-22/09 Chełmża, dnia 21.12.2009r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża” najkorzystniejszą ofertę złożył:
Zakład Usług Gastronomicznych
Adam Arbart
Ul. Kościuszki 6
87-410 Kowalewo Pom.
 za cenę brutto jednego posiłku  - 4,00zł
( słownie: cztery złote 00/100).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NR

oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Ilość uzyskanych punktów ( jedyne kryterium – cena)

Uwagi

I

Zakład Usług Gastronomicznych
Adam Arbart

Ul. Kościuszki 6
87-410 Kowalewo Pom.

100pkt

Oferta wybrana

II

Toruńskie Centrum „CARITAS”

ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń

95,46pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. W wyniku badania ofert  stwierdzono, że spełniają one wymogi formalne i merytoryczne. Wobec tego dokonano oceny ofert. Jedynym kryterium oceny jest najniższa cena.

Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono dwie ważne oferty.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-21 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2503
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-21 10:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4176546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony