Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie i Centrum Inicjatyw kulturalnych Gminy Chełmża ogłasza nabór na stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w  wymiarze 1/4  etatu

1. Nazwa  jednostki: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
                                  Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
2. Nazwa stanowiska : główny księgowy.
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
I. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  a.  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe zawodowe studia magisterskie lub ekonomiczne  studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości,
   b. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
II. Wymagania dodatkowe:
1) Obsługa  komputera (Office), znajomość księgowych programów komputerowych, umiejętność korzystania z Internetu,
2) Znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, zamówień publicznych, podatku VAT
3) Znajomość prowadzenia rachunkowości
4) Umiejętność naliczania funduszu socjalnego, składki ZUS, ubezpieczenia pracowników i mienia.
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku:
   a) Prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki,
   b) Dekretowanie dokumentów finansowych jednostki,
   c) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
   d) Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
   e) Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
   f) Obsługa programów komputerowych m.in. płatnik ZUS, wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne.
   g) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych środków trwałych,
   h) sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilans roczny, rachunek zysków i strat)
   i) naliczanie wynagrodzeń, umów zleceń i o dzieło, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
   j)  rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,
   k) rozliczanie podatku dochodowego  od osób fizycznych , sporządzanie PIT,

5. Wymagane dokumenty:
   a) CV  (z uwzględnieniem  opisu przebiegu pracy zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji ),  +list motywacyjny,
   b) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
   c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oryginał)
   d) Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
   e) Kserokopia dowodu osobistego
   f) Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża lub pocztą na adres Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża , Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia  6 kwietnia 2010 roku.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.


Przygotowała: Justyna Błaszczyk
Dyrektor CIK Gminy Chełmża i Biblioteki Samorządowej w Zelgnie

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-03-15 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8841
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-03-15 10:41:25