Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

                                                                             Chełmża, dnia 24.03.2010r.

RO-341-14/10

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na

„Budowę drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku  wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że wpłynęły do Zamawiającego wnioski                   o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w w/w postępowaniu dotyczące:

1) Pytanie nr 1. „ Pkt.12. III Części SIWZ brzmi: „Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed upływem umówionego okresu spłaty. Spłaty dokonywane będą zgodnie z w/w zasadami i wg ustalonego harmonogramu spłat. Harmonogram spłat będzie integralnym załącznikiem do „Umowy Trójstronnej”.”

Co się będzie działo, w przypadku opóźnień w spłatach rat, przez Zamawiającego. Bank chciałby mieć możliwość postawienia niespłaconego salda w stan wymagalności jeżeli Zamawiający będzie się opóźniał w spłacie raty „X”. W takiej sytuacji, Bank mógłby żądać spłaty wcześniej niż określał harmonogram. Ewentualnie po jakiej ilości niespłaconych rat, Zamawiający dopuszcza możliwość postawienia niespłaconego salda, z tytułu wykupu wierzytelności w stan wymagalności przez Bank? (Obecne zapisy nie daje możliwości wypowiedzenia umowy nawet przy kilkuletnich opóźnieniach.)

Odp. Zamawiający nie przewiduje opóźnień spłatach rat.

2) Pytanie nr 2.  Pkt. 6 i 7 III części SIWZ brzmi: „Spłaty wykupionych przez Bank wierzytelności Zamawiający dokonywać będzie w latach 2011-2014. Spłaty dokonywane będą w równych rocznych ratach. Faktyczna kwota raty uzależniona będzie od ceny Wykonawcy przedstawionej w ofercie. Ostatnia rata będzie ratą korygującą”

7. Spłata rat (odsetek i kapitału) wykupionej wierzytelności dokonywana będzie do dnia 30 grudnia każdego roku. W przypadku, kiedy płatność raty kapitałowej i odsetkowej będzie przypadać na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dzień roboczy poprzedzający ustaloną wyżej datę spłaty.  Natomiast pkt. 9 informuje nas, że : „Karencja w spłacie rat kapitałowych oraz w spłacie odsetek – do 30.XII.2011 r. „

Czy te zapisy oznaczają, że będą tylko trzy raty: 30.12.2012, 30.12.2013 i 30.12.2014 r?”

Odp.  Zamawiający dokonał modyfikacji punktu 6, 7 i 9 cz. III SIWZ, która opublikowana jest na stronie internetowej www.bip.gminachelmza.pl w zakładce zamówienia publiczne w niniejszym postępowaniu.

3) Pytanie nr 3.  Dot.  Część III pkt 6, 7 – czy spłata rat odsetkowych wykupionej wierzytelności może być dokonywana w ratach miesięcznych w latach 2001-2014 w pierwszym dniu każdego miesiąca.

Dotychczasowy zapis mówiący o 30 dniu miesiąca, nie ma racjonalnych przesłanek oraz powoduje problemy w przypadku z liczbą dni w  miesiącu mniejszą niż 30 (np. luty) oraz większą niż 30 (np. lipiec sierpień).

Odp.  Zamawiający dokonał modyfikacji punktu 7 cz. III SIWZ, która opublikowana jest na stronie internetowej www.bip.gminachelmza.pl w zakładce zamówienia publiczne w niniejszym postępowaniu. W przypadku miesiąca krótszego tj. lutego w odniesieniu do spłaty rat odsetkowych spłata będzie dokonana w ostatnim dniu tego miesiąca.

II.        Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. Strona internetowa zamawiającego

3. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-03-24 10:23
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-24 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7843
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-03-24 10:25:04