Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-0065 – 34 / 2010 Chełmża, dnia 23.04.2010r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  27 kwietnia 2010 roku na godz. 16.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady LIII Sesji Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Chełmża i powitanie wszystkich uczestników posiedzenia.
2.Sprawy proceduralne:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) wybór Sekretarza obrad,
c) uwagi do porządku (ewentualne zmiany bezwzględną większością głosów),
e) przyjęcie protokołów z:
  - LI Sesji Rady Gminy (18.02.10r.)
  - LII Sesji Rady Gminy (5.03.10r.)
3.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2009:
a)przedstawienie przez Wójta  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2009,
b)odczytanie uchwały Nr 55/2010 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2010r., w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Wójta o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Chełmża za 2009 rok,
c)odczytanie opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chełmża za 2009 rok,
d)odczytanie uchwały Nr 55a/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2010r., w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2009 rok,
e)rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2009 – dyskusja nad sprawozdaniem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Chełmża z  wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2009 r. i udzielenia absolutorium z tego tytułu
5.Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka   Zdrowia w Zelgnie za 2009 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2009r.
7.Przedstawienie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie na rok 2010 oraz opinii w sprawie zawartych umów o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
10.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania
11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie”
13.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Chełmża
15.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Zelgno
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy
17.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Kuczwały
19.Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zelgno
20.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Skąpe
21.Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Bielczynach
22.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Chełmża porozumienia o współpracy z Gminą Miasto Chełmża w zakresie odbioru i przepływu ścieków sanitarnych i przemysłowych pochodzących z części obszaru Gminy Chełmża przez system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Chełmży a następnie do kanalizacji i oczyszczalni ścieków należącej do toruńskich Wodociągów z siedzibą w Toruniu ul. Rybaki 31
23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Grzywna
24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strużal
25.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Kółka Rolniczego w Grzywnie na Zarząd Gminy Chełmża i Wójta Gminy Chełmża
26.Sprawozdanie Wójta wraz z informacją z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz możliwościach wsparcia inwestycji środkami zewnętrznymi.
27.Interpelacje i wolne wnioski.
28.Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Chełmża.


Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-04-23 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9588
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-04-23 12:32:31