Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-23/10 Chełmża, dnia 12.05.2010 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Chełmża wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

            Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt. 1  Proszę o podanie definicji klauzuli automatycznego doubezpieczenia w Ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odp. 1.) Definicja klauzuli automatycznego doubezpieczenia w Ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych powinna mieć następującą treść:

„Klauzula automatycznego doubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczyciel jest zobowiązany do automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu na takie doubezpieczenie w przeciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia „co do dnia”, zgodną z odpowiednią stopą składki w złożonej ofercie przetargowej.”

Pyt. 2 Proszę o informację czy Gmina Chełmża zarządza wysypiskiem śmieci.

Odp. 2.) Gmina Chełmża nie zarządza wysypiskiem śmieci.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

W związku z wyżej wskazanymi zmianami w specyfikacji Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-05-12 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2846
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-05-12 13:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4181736
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 14:52

Stopka strony