Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OSO.0004.86.11 Chełmża, dnia 18.10.2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  21 października 2011 r. na godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XV Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
1) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
2) przedstawienie porządku obrad; (ewentualne zmiany bezwzględną większością głosów);
3)    stwierdzenie prawomocności obrad;
4)    wybór Sekretarza obrad;
5)    przyjęcie protokołów z:
- XIII Sesji RG z dn. 17.08.2011 r.
- XIV Sesji RG z dn. 02.09.2011 r.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2011 r.
4. Informacji o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za I półrocze 2011r.
5. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego w
I-półroczu 2011 r.
6. Informacja na temat założeń do projektu budżetu Gminy  Chełmża na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2012 r. dla Województwa Kujawsko–Pomorskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w miejscowości Dźwierzno
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2011-2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości we wsi Skąpe
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Skąpe
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na uprawy polowe
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia 
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Pluskowęsy
18. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Pluskowęsy
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Nowa Chełmża
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Sołeckiej Sołectwa Strużal
22. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Chełmża
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmża   
25. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
26. Interpelacje i wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Chełmża.       


Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Iwański

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn.zm.)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2011-10-19 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-19 14:51:50