Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  28 listopada 2011 r. na godz. 13.00 (poniedziałek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XVI Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:

1) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
2) przedstawienie porządku obrad; (ewentualne zmiany bezwzględną większością głosów);
3) stwierdzenie prawomocności obrad;
4) wybór Sekretarza obrad;

2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Browina
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we wsi Browina
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we wsi Kuczwały
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we wsi Kuczwały
6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy w 2012 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Chełmża
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2011 r.
10. Podjęcie uchwały uchylające uchwałę  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
11. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
12. Interpelacje i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Chełmża.       

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn.zm.)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2011-11-25 10:44
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-25 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2296
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-25 10:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4181661
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 14:52

Stopka strony