Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.49.12 Chełmża, dnia 18.09.2012r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  25 września 2012 r. na godz. 13.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXV Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:

  • powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
  • przedstawienie porządku obrad; (ewentualne zmiany bezwzględną większością głosów);
  • stwierdzenie prawomocności obrad;
  • wybór Sekretarza obrad;

2. Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Sławkowo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga 
5. Podjęcie uchwały zmieniający Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Bielczyny
7. Informacja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2012 r.
8. Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012-2022  za I półrocze 2012r.
9. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Chełmża.                    

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Iwański

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn.zm.)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2012-09-21 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2210
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-21 12:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4177580
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony