Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.28.13 Chełmża, dnia 27.05.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  29 maja 2013 r. na godz. 13.00 (środa) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
b) przedstawienie porządku obrad;
c)  stwierdzenie prawomocności obrad;
d)  wybór Sekretarza obrad;
e)  przyjęcie protokołu z;
  - XXXII Sesji RG z dn. 29.04.2013 r.

2. Wręczenie gratulacji za osiągnięcia sportowe i promocje Gminy Chełmża.
3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Chełmża za 2012 r.
4. Sprawozdanie z  działalności Straży Gminnej w 2012 r.
5. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 r. oraz PSP – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Chełmży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Głuchowo
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Zajączkowo
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu na świetlicę wiejska we wsi Nowa Chełmża
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Chełmża w miejscowościach Zelgno, Grzywna, Sławkowo i Kończewice
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2013 – 2022
15. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
16. Interpelacje i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Iwański

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.)
 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2013-05-28 12:08
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-28 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4513
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-28 12:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4175254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony