Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OSO.0004.35.2013 Chełmża, dnia 17.06.2013r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  25 czerwca 2013 r. na godz. 13.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXXV Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:

 • powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
 • przedstawienie porządku obrad;
 • stwierdzenie prawomocności obrad;
 • wybór Sekretarza obrad;
 • przyjęcie protokołu z:

- XXXIII Sesji RG z dn. 14.05.2013 r.
 

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r.:

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r.;
 2. odczytanie uchwały Nr 18/S/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby   Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
 3. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie   wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 rok;
 4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża oraz sprawozdania  Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r. – dyskusja nad sprawozdaniami;
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r.

3. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r.:

 • przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmża;
 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 13 maja   2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r. z wnioskiem o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża  za 2012 r.
 • odczytanie uchwały Nr 10/W/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2012 r.
 • dyskusja i przedstawianie opinii Komisji Rady Gminy;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Morczyny)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie miejscowości zalesie
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na uprawy polowe
9. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości we wsi Świętosław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  lokali  mieszkalnych  na  rzecz  najemców  w  budynku  komunalnym  we  wsi  Mirakowo Nr 31
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie bonifikaty  od  ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 w Mirakowie Nr 31
12. Podjęcie uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie bonifikaty  od  ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w Mirakowie Nr 31
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2013 – 2022
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża
16. Przedstawienie informacji z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz możliwościach wsparcia inwestycji środkami zewnętrznymi.
17. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
18. Interpelacje i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Chełmża.  

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn.zm.)

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-06-18 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9746
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-18 13:37:36