Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.43.2013 Chełmża, dnia 27.09.2013r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  na dzień  30 września 2013 r. na godz. 13.00 (poniedziałek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. stwierdzenie prawomocności obrad;
  4. wybór Sekretarza obrad;
  5. przyjęcie protokołu z:

- XXXVII Sesji RG z dn. 30.08.2013 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Dziemiony
 2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Grzegorz
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Zalesie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Zelgno 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Makowa w miejscowości Strużal
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2013 – 2022 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Nawra
 11. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2013,  w tym informacja na temat sprzedaży mienia w I półroczu 2013.
 12. Opinia w sprawie informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Chełmża na lata 2013-2022.
 13. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża.                     

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn.zm.)

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-09-27 10:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2399
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-27 10:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4175106
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony