Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.49.2013 Chełmża, dnia 22.11.2013r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 listopada 2013 r. na godz. 13.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XLI Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:

a)   powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
b)   przedstawienie porządku obrad; 
c)   stwierdzenie prawomocności obrad;
d)   wybór Sekretarza obrad;

e) przyjęcie protokołów z:
- XXXVII Sesji RG z dn. 30.09.2013 r.
- XXXIX Sesji RG z dn. 21.10.2013 r.

 2.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Chełmża .(Sprawa przedstawiana na posiedzeniu Komisji w dn. 25.10.2013 r.)

3.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2014 r.:(materiał przekazany wcześniej i analizowany na posiedzeniu Komisji RG w dn. 18.11.2013 r.):
a)    przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu:

- uchwała Nr 1/B/2013 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.11.2013 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Chełmża na 2014r.;

- uchwała Nr 1/Dpr/2013 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.11.2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chełmża;
c)    przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady z dn. 18.11.2013 r. oraz ostatecznej opinii Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu i Porządku Publicznego do projektu uchwały budżetowej z dn. 18.11.2013 r.,
d)    przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady,
e)    dyskusja,
f)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2014-2026 (materiał przekazany wcześniej i analizowany na posiedzeniu Komisji RG w dn. 18.11.2013 r.):
a)    przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2014-2026,
b)    przedstawienie uchwały Nr 1/WPF/2013 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.11.2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu,
c)    przedstawienie opinii z posiedzenia Komisji Rady z dn. 18.11.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2014-2026
d)   dyskusja,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2014-2026,
5.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji inwestycji z Powiatem Toruńskim.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 r..
7.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Chełmża”.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Chełmża”.
11.  Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
12.  Interpelacje i wolne wnioski.
13.  Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Chełmża.

 

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn.zm.)

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2013-11-25 09:06
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-25 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4315
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-11-25 10:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4191213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony