Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.36.2014 Chełmża, dnia 23.10.2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z późn.zm.) zwołuję  na dzień  28 października  2014 r. na godz. 14.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady LV Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. stwierdzenie prawomocności obrad;
  4. wybór Sekretarza obrad;
 2. Przedstawienie opinii w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chełmża w roku szkolnym 2013/2014.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Biela w miejscowości Skąpe
 4. Podjęcie uchwały uchylający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmża oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2014 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2014 – 2026
 10. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
 12. Interpelacje i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Chełmża.         

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża

Janusz Iwański

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z późn.zm.)

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-10-24 12:08
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-24 12:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3422
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-24 12:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4181663
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 14:52

Stopka strony