Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 163) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz.158). Spełnienie, co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

c) dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 4. Prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość obsługi komputera.
 2. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 3. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 4. Znajomość przepisów:
 • Ustawy o pomocy społecznej;
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Kodeksu postępowania  administracyjnego.

Zakres głównych czynności wykonywanych na stanowisku:

 1. Świadczenie pracysocjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod i technik.
 2. Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.
 3. Przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych.
 4. Udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się o pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy.
 5. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi  mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania  własnych problemów.
 6. Realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
 8. Diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Obsługa  programu komputerowego ,,Pomost”.
 10. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji.

 

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w środowisku zamieszkania klientów GOPS.
 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 ro ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)”

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : CZERWIEC 2015  

Termin i miejsce składania dokumentów

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, 87-140 Chełmża,
  ul. Paderewskiego 11, z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”w terminie do dnia 15 maja 2015r.   Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 6756019

 

Kierownik GOPS

Anna Bykowska

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-05-08 11:03

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-05-08 11:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-05-08 11:07:22