Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.57.2015 Chełmża, dnia 26.10.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 z późn.zm.) zwołuję  na dzień 29 październik 2015 r. na godz. 13.00 (czwartek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XI Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. stwierdzenie prawomocności obrad;
  4. wybór Sekretarza obrad;
  5. przyjęcie protokołów z:                         

- IX Sesji RG z dn. 26.08.2015 r.

- X Sesji RG z dn. 22.09.2015 r.

 1. Wręczenie podziękowań i gratulacji.
 2. Przedstawienie informacji w sprawie funkcjonowania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża
 4. Podjęcie uchwały uchylający uchwałę w sprawie przestąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Bocień, Zajączkowo i Świętosław w Gminie Chełmża
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg Nr 2019 C, 2013 C, 2016 C na terenie Gminy Chełmża’’  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego gruntu we wsi Głuchowo
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego gruntu we wsi Głuchowo  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego gruntu we wsi Grzywna  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego gruntu we wsi Grzywna  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego gruntu we wsi Kończewice  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego gruntu we wsi Bocień  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości w Bielczynach  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości w Mirakowie  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wraz z najmem garaży i budynków gospodarczych na okres do 3 lat z przeznaczeniem na zorganizowanie zaplecza budowy – robót ziemnych
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2030
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sadzie Okręgowym w Toruniu Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wraz z odpowiedzią na skargę
 19. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
 20. Przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów - opinia
 21. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 r.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad  XI Sesji Rady Gminy Chełmża.      

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Janusz Iwański

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-26 14:31
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 14:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3247
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-26 14:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4069860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 12:59

Stopka strony