Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.60.2015 Chełmża, dnia 19.11.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję  na dzień 26 listopada 2015 r. na godz. 13.00 (czwartek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XII Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  1. powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. stwierdzenie prawomocności obrad;
  4. wybór Sekretarza obrad;
 2. Wręczenie gratulacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.
 8. Przedstawienie założeń projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Gotyku.
 9. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad  XII Sesji Rady Gminy Chełmża.       

 

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.)

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-11-20 10:52
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-23 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2989
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-23 12:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178393
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony