Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.15.2016 Chełmża, dnia 22.04.2016 r.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża, które odbędzie się  w Urzędzie Gminy Chełmża  (sala nr 4) w następującym  terminie:

26.04.2016 r. (wtorek) o godz. 13.00:

- Komisja Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej,

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska,

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji,

- Komisja Finansów, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego.  

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i powitanie uczestników.
 2. Przedstawienie informacji w sprawie działalności Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.
 3. Projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za 2015 r. (druk nr 1).
 4. Przedstawienie opinii Rady Społecznej w sprawie planu finansowego SPOZ w Zelgnie na 2016 r. (druk nr 2).
  Pkt. 3 i 4 zostaną omówione przez Kierownika SPOZ  podczas Sesji.
 5. Przedstawienie informacji w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chełmża za 2015 r.
  – rekomendacja Rady Gminy (druk nr 3).
 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i ich części oraz budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Chełmża w ramach programu pomoc de minimis (druk nr 4).
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmża (druk nr 5).
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmża (druk nr 6).
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2015 r. – dyskusja i wypracowanie opinii.
 10. Wolne wnioski.

 

26.04.2015 r. (wtorek) po wspólnym posiedzeniu Komisji RG - Komisja Rewizyjna

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i powitanie uczestników.
 2. Zapoznanie się z opinią w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2015 r. ze wspólnegoposiedzenia Komisji Rady Gminy z dn. 26.04.2015 r.
 3. Dyskusja i przygotowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2015 r.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Iwański

 

Posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy

odbędzie się w dniu  28.04.2016 r. (czwartek)  o godz. 13.00

 

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.)

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-22 09:23
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 09:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1369
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-22 09:17

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4179606
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-06 13:03

Stopka strony