Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OSO.0004.10.2017 Chełmża, dnia 28.03.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948) zwołuję  na dzień 30 marca 2017 r. na godz. 13.00 (czwartek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
a)    powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
b)    przedstawienie porządku obrad;
c)    stwierdzenie prawomocności obrad;
d)    wybór Sekretarza obrad;
e)    przyjęcie protokołu z:
- XXVII Sesji RG z dn. 28.02.2017 r.

Tematy z Komisji RG w dn. 23.03.2017r.:
2.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża
3.    Opinia w sprawie sprawozdania z działalności GOPS w Chełmży za 2016 r. oraz planu pracy na 2017 r.

Tematy z Komisji RG w dn. 28.03.2017r.:
4.    Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania rocznego planu działania CIK za 2016 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu działania CIK Gminy Chełmża za 2016 r.
6.    Opinia w sprawie sprawozdania finansowego CIK za 2016 r.
7.    Opinia w sprawie rocznego planu działania CIK na 2017 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania CIK Gminy Chełmża na 2017r.
9.    Opinia w sprawie sprawozdania z działalności Biblioteki Samorządowej w Zelgnie w 2016 r.
10.    Opinia w sprawie sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za 2016 r.
11.    Opinia w sprawie planu działania Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na 2017r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
14.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023
16.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Kończewice
17.    Podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kiełbasin
18.    Podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Świętosław
19.    Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2017 r.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża  
21.    Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie  dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży
24.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Grzegorz
26.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
27.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2031 C Zelgno – Zelgno Bezdół”
28.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2014 C Nawra – Głuchowo na odcinku o długości 2,324”
29.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo na odcinku od DK 91 – Głuchowo (dokumentacja)”
30.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026 C Browina – Grzywna – Sławkowo (dokumentacja)’’
31.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2031C Zelgno Bezdół – Zelgno”
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2017r.
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2017-2030
34.    Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady Gminy.
35.    Interpelacje i wolne wnioski.
36.    Zamknięcie obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy Chełmża.    
 

Przewodniczący Rady Gminy
          Janusz Iwański


Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2017-03-28 08:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7055
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-28 08:28:31