Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.17.2017 Chełmża, dnia 25.04.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) zwołuję  na dzień 27 kwietnia 2017 r. na godz. 13.00 (czwartek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXX Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
a)    powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
b)    przedstawienie porządku obrad;
c)    stwierdzenie prawomocności obrad;
d)    wybór Sekretarza obrad;

2.    Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Chełmża za 2016 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomicznego – Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzanych przez Gminę Chełmża
5.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmża
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do Toruńskiego Klastra Energii „Energia Gotyku”
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Bielczyny
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Bielczyny
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Bocień
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
11.    Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady Gminy.
12.    Interpelacje i wolne wnioski.
13.    Zamknięcie obrad  XXX Sesji Rady Gminy Chełmża.    
 


Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2017-04-26 11:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1318
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 11:48

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4092849
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 15:39

Stopka strony