Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OSO.0004.24.2017 Chełmża, dnia 22.06.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) zwołuję  na dzień 27 czerwca 2017 r. na godz. 13.00 (wtorek) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXXII Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:

a)    powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
b)    przedstawienie porządku obrad;
c)    stwierdzenie prawomocności obrad;
d)    wybór Sekretarza obrad;
e)    przyjęcie protokołu z: - XXXII Sesji RG z dn. 25.05.2017 r.

2.    Podjęcie uchwały w  sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPOZ w Zelgnie za 2016 r.  Plan finansowy na 2017r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu SPOZ w Zelgnie
4.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPOZ w Zelgnie
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPOZ w Zelgnie
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.;
2) odczytanie uchwały Nr 10/S/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
3) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie  wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 rok;  
4) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Chełmża oraz sprawozdania  Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r. – dyskusja nad sprawozdaniami;
5)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża wraz ze     sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.:
a) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmża;
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r. z wnioskiem o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża  za 2016 r.;  
c) odczytanie uchwały Nr 10/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2016 r.;
d) dyskusja i przedstawianie opinii Komisji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2017 r.;    
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2016 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do realizacji projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9 Solidne Społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole Akademia Milusińskich – remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Grzegorz
10.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Kiełbasin
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Chełmża  ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak” z siedzibą w Płużnicy
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2017r.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2017-2030
17.    Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał  Rady Gminy.
18.    Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Chełmża.

Przewodniczący Rady Gminy
       /-/ Janusz Iwański

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2017-06-23 08:20
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 08:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12481
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-23 08:27:02