Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR ZEAS.1110.7.2017
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża
z dnia 6 września 2017 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11A, 87-140 Chełmża.


1.    Stanowisko pracy: inspektor ds. gospodarki pozabudżetowej.

2.    Niezbędne (obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    nieposzlakowana opinia;
5)    wykształcenie wyższe (kierunek/specjalność: finanse, rachunkowość, ekonomia);
6)    minimum 2 lata stażu pracy zawodowej w księgowości;
7)    biegła znajomość obsługi komputera (oprogramowanie biurowe);
8)    znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz samorządu gminnego.

3.    Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
1)    realizacja zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych Gminy Chełmża;
2)    prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
3)    prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych;
4)    prowadzenie ksiąg rachunkowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Gminy Chełmża;
5)    dokonywanie operacji kasowych, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat gotówkowych;
6)    przygotowywanie przelewów bankowych;
7)    wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
8)    przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez ZEAS Gminy Chełmża;
9)    prowadzenie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi;
10)    inne czynności zlecone przez Głównego Księgowego lub Kierownika ZEAS-u.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    wymiar zatrudnienia – pełen etat;
2)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
3)    służba przygotowawcza;
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.
4)    miejsce wykonywania pracy – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11A, 87-140 Chełmża;
5)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
6)    obsługa urządzeń biurowych.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny;
2)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3)    oświadczenia o:
a)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b)    braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)    posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
d)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (szkolenia/kursy/uprawnienia);
5)    kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
6)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).
Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016 r., poz. 922).

7.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.
1)    Miejsce składania dokumentów: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11A, 87-140 Chełmża, II piętro.
2)    Ostateczny termin składania dokumentów: 18 września 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do ZEAS-u).
Dokumenty, które wpłyną do ZEAS-u po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3)    Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko-inspektor ds. gospodarki pozabudżetowej”.
4)    Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu/rozmowy kwalifikacyjnej.
5)    Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża (www.bip.gminachelmza.pl)oraz na tablicy ogłoszeń ZEAS-u Gminy Chełmża.
6)    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Kierownik Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Chełmża
/Katarzyna Podlaszewska/

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-09-06 12:28
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 09:15
 • Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2017-09-06 12:29
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-11 09:17

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-09-06 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8002
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-11 09:17:32