Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
biuro nr 18,  tel. (56) 675-60-76 wew. 50
 

Składanie  nowej deklaracji  lub składanie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa deklaracja

 • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 4 ww. ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Korekta deklaracji

 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, 
 • możliwe jest również skorygowanie uprzednie złożonej deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obwiązująca od 2020 roku(wersja interaktywna w formacie XLS)

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 2020 roku

Uchwała nr XXXVI/312/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała nr XXXVI/312/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krupska
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-11-06 07:45
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2066
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-01 09:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4201866
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-15 12:47

Stopka strony