Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.41.2017 Chełmża, dnia 27.11.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję  na dzień  29 listopada 2017 r. na godz. 14.00 (środa) w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Chełmża z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne:
  • powitanie wszystkich uczestników posiedzenia;
  • przedstawienie porządku obrad;
  • stwierdzenie prawomocności obrad;
  • wybór Sekretarza obrad;
  • przyjęcie protokołu z:

- XXXV Sesji RG z dn. 26.10.2017 r.

 1. Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania KS Gminy Chełmża Cyklon Kończewice – przedstawi Prezes Klubu Pan Marek Zając.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub Gminę Chełmża.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Nowa Chełmża.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Strużal.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości
  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Chełmża instrumentem płatniczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2017r.
 9. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Chełmża.

Podstawą prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.. 730 i 935).

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-11-29 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-29 11:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4180176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 10:22

Stopka strony