Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OSO.0004.12.2018 Chełmża, dnia 20.03.2018 r

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża, które odbędzie się  w Urzędzie Gminy Chełmża  (sala nr 4) w następującym  terminie:

22.03.2018 r. (czwartek) o godz. 13.00
- Komisja Budownictwa i Gospodarki  Komunalnej,
- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska,
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji,
- Komisja Finansów, Polityki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego.   

Porządek posiedzenia:    
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji i powitanie uczestników.
2.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu działania CIK Gminy Chełmża za 2017 r.
3.    Przedstawienie sprawozdania finansowego CIK za 2017 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania CIK Gminy Chełmża na 2018 r.
5.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Biblioteki Samorządowej w Zelgnie w 2017 r.
6.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za 2017 r.
7.    Przedstawienie planu działania Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na 2018 r.
8.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9.    Przedstawienie sprawozdania Kierownika GOPS z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2017 r. oraz planu pracy na rok 2018
10.    Przedstawienie informacji Kierownika GKOŚ dotyczącej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chełmża w 2017 roku.
11.    Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2018 r.
12.    Projekt uchwały w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec.
13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.
14.    Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Kuczwały.
15.    Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Chełmża, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
16.    Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Chełmża na lata 2018-2030.
17.    Projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2018 r.
18.    Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Skąpe.
19.    Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży.  
20.    Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych .
21.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.
22.    Analiza stref buforowych od elektrowni wiatrowych (dwie koncepcje terenów dla których należy wykonać miejscowe plany zagospodarowania terenu).
23.    Przedstawienie koncepcji obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Zelgno.
24.    Wolne wnioski.

Posiedzenie XLI Sesji Rady Gminyodbędzie się w dniu 27.03.2018 r. (wtorek)  godz. 13.00 w Urzędzie Gminy s. nr 4

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Rosińska
    data wytworzenia: 2018-03-20
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2018-03-21 11:52
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1073
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-21 11:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4180229
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 10:22

Stopka strony