Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Ogłoszenie 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
z dnia 29 stycznia 2021 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza otwarty 
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko – podinspektora.

1. Wymagania niezbędne -  związane ze stanowiskiem pracy:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracyjne;
6) znajomość obsługi komputera;
7) kandydat/kandydatka nie może być skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Dodatkowe wymagania – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
1) podstawowe informacje o samorządzie Gminy Chełmża;
2) podstawowa znajomość: Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy 
o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rządowego programu ,,Dobry start”, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”;
3) poprawna komunikacja pisemna umiejętności formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - którego dotyczy nabór:
1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego 
w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego);
3. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zasiłku rodzinnego 
i przysługujących do niego dodatków;
4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
5. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków ustawy ,,Za życiem”;
6. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków  w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
7. opracowywanie decyzji/informacji  dotyczących ww. świadczeń;
8. dochodzenie nienależnie popranych świadczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
9. weryfikacja informacji z systemami zewnętrznymi (PESEL, E-Podatki, PUE-ZUS, CEIDG,CEPIK,SI-KRUS,CBB.CWU-NFZ, itp.);
10. wydawanie niezbędnych zaświadczeń na wniosek strony lub uprawnionego urzędu;
11. sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji, analiz;
12. kontakt z komornikami sadowymi.

4. Informacje o warunkach zatrudnienia pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat;
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa  może  zostać poprzedzona umową na okres próbny.
3) służba przygotowawcza:
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem  pisemnym.
4) praca wykonywana w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chełmży, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża, I piętro;
5) praca przy komputerze przekraczająca 4 godziny;
6) obsługa urządzeń biurowych,
7) praca związana z obsługą interesantów, w narażeniu na stres, wymagająca wysiłku umysłowego i koncentracji.

5. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszeni:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie Internetowej Urzędu Gminy Chełmża;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych,
e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje 
i umiejętności (szkolenia/kursy);
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli dotyczy);
g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, 
ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża (biuro obsługi interesanta - I piętro);
2) ostateczny termin składania dokumentów: 8 luty 2021 r. do godz. 15.00  (decyduje data faktycznego wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane; 
3) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży”;
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Anna Bykowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-01-29 13:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
   data wytworzenia: 2021-01-29
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-01-29 13:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
   data wytworzenia: 2021-01-29
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-01-29 13:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
   data wytworzenia: 2021-02-26
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-03-01 07:13

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-01-29 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-01 07:13:54