Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.2.2021
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 8 lutego  2021 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1.Stanowisko pracy:  stanowisko ds. inwestycji

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (preferowane kierunki powiązane z budownictwem ),
6)  znajomość obsługi komputera,
7)  znajomość przepisów prawnych regulujących:  ustrój i kompetencje samorządu gminnego, procesy inwestycyjne oraz procedury administracyjne,
8)  prawo jazdy kategorii B. 

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) znajomość problematyki Gminy Chełmża.
2) doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym lub stanowiskach o zbliżonym zakresie.

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe na stanowisku: komunikatywność, dobra organizacja pracy, dobra orientacja w terenie.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
Przygotowanie, wdrażanie i obsługa procesów inwestycyjnych:
1) planowanie zakresu realizacji przedsięwzięć,
2) przygotowanie spraw terenowo – prawnych i  formalno-prawnych  wymaganych dla realizacji inwestycji,
3) przygotowanie wniosków dotyczących pozyskania środków na realizację inwestycji,
4) przygotowanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów związanych z realizacją inwestycji ( współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych),
5) przygotowanie projektów umów z usługodawcami/wykonawcami,
6) koordynowanie przebiegu prac projektowych i wykonawczych,
7) rozliczanie prowadzonych inwestycji,
8) prowadzenie zbiorów dokumentacji powykonawczej,
9) organizacja przeglądów gwarancyjnych oraz usuwania usterek.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
4) służba przygotowawcza,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
5) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2 ( konieczność pracy w terenie),
6) praca przy komputerze,
7) obsługa urządzeń biurowych.     

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu styczniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,
d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, 
w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża”.
Treść klauzuli dostępna: www.bip.gminachelmza.pl zakładka: klauzula informacyjna (RODO).
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje 
i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( biuro obsługi interesanta -parter). W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
2) Ostateczny termin składania dokumentów:  19 lutego  2021 r. do godz. 14.00.
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji”.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-02-08 11:19
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 11:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
   data wytworzenia: 2021-02-08
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-02-08 11:20

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-02-08 11:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5958
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 11:22:30