Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.5.2021
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 4 sierpnia 2021 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1.Stanowisko pracy:  stanowisko ds. zagospodarowania terenów oraz programów środowiskowych.

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek/specjalność: kierunki techniczne administracja, ochrona środowiska )
6)  znajomość obsługi komputera,
7)  znajomość przepisów prawnych regulujących: zagadnienia z ochrony środowiska, procesy inwestycyjne.

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) znajomość problematyki Gminy Chełmża,
2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,
3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej  min. 2 lata,
4) posiadanie prawa jazdy kat. B.

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe na stanowisku: komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dobra orientacja w terenie, systematyczność, wysoka kultura osobista.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
1)  koordynacja procesów związanych z zagospodarowywaniem terenów komunalnych przeznaczonych w szczególności na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne w tym: 
- planowanie zakresu realizacji przedsięwzięć,
- przygotowanie projektów umów z usługodawcami/wykonawcami,
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,
- koordynowanie przebiegu prac wykonawczych,
- rozliczenie przedsięwzięcia;
2) wdrażanie gminnych programów ochrony środowiska (np. usuwanie azbestu, oczyszczalnie przydomowe, instalacje solarne, wymiana źródeł ciepła);
3)  współpraca z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w zakresie realizacji programów środowiskowych,
4)   realizacja zadań finansowanych z funduszu sołeckiego ( dot. świetlic wiejskich, teren  rekreacyjnych, terenów zielonych i innych zadań finansowanych z Funduszu)

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w związku z nieobecnością pracownika. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu lipcu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,
d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, 
w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża”.
Treść klauzuli dostępna: www.bip.gminachelmza.pl zakładka: klauzula informacyjna (RODO).
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( biuro obsługi interesanta -parter). W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
2) Ostateczny termin składania dokumentów:  16 sierpnia  2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania terenów oraz programów środowiskowych”.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-08-04 14:44
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-04 14:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
   data wytworzenia: 2021-08-04
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-08-04 14:45

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-08-04 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-04 14:57:20