Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.6.2021
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 3 września 2021 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1.Stanowisko pracy:  stanowisko ds. zagospodarowania terenów oraz funduszu sołeckiego.

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek/specjalność: kierunki techniczne, administracja, ochrona środowiska )
6)  znajomość obsługi komputera,
7)  znajomość przepisów prawnych regulujących: zagadnienia z ochrony środowiska, procesy inwestycyjne.

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) znajomość problematyki Gminy Chełmża,
2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,
3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej  min. 2 lata,
4) posiadanie prawa jazdy kat. B.

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe na stanowisku: komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dobra orientacja w terenie, systematyczność, wysoka kultura osobista.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
1)  koordynacja procesów związanych z zagospodarowywaniem terenów komunalnych przeznaczonych w szczególności na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne w tym: 
- planowanie zakresu realizacji przedsięwzięć,
- przygotowanie projektów umów z usługodawcami/wykonawcami,
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,
- koordynowanie przebiegu prac wykonawczych,
- rozliczenie przedsięwzięcia;
2)   realizacja zadań finansowanych z funduszu sołeckiego ( dot. świetlic wiejskich, terenów  rekreacyjnych, terenów zielonych i innych zadań finansowanych z Funduszu);
Zadania realizowane okresowo:
2) wdrażanie gminnych programów ochrony środowiska (np. usuwanie azbestu, oczyszczalnie przydomowe, instalacje solarne, wymiana źródeł ciepła);
3)  współpraca z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w zakresie realizacji programów środowiskowych,

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
4) służba przygotowawcza,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
5) miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Chełmża, ( konieczność pracy w terenie),
6) praca przy komputerze,
7) obsługa urządzeń biurowych.    

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu sierpniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,
d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, 
w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża”.
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( biuro obsługi interesanta -parter). W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
2) Ostateczny termin składania dokumentów:  13 września  2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania terenów oraz funduszu sołeckiego”.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-09-03 13:50
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 13:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
   data wytworzenia: 2021-09-03
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-09-03 13:50

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-09-03 13:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-03 13:56:36