Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-10- 3/07 Chełmża, dnia 29.05.2007r.

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ przetargu na wykonanie przebudowy chodnika wraz z wjazdami w Bielczynach gm. Chełmża – etap II”

 

W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z oferentów dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Proszę o sprecyzowanie i wyjaśnienie pozycji przedmiaru robót, projektu budowlanego, projektu umowy i ewentualne uzupełnienie:  

- poz. 1.5. ( przedmiar chodniki 2007) i poz. 1.3. ( przedmiar wjazdy tłucznio) – dodatek za transport, podany katalog KNR zakłada tylko transport na 0,5 km a kosztorys podaje transport do 4km, czy nie należy w tym miejscu zastosować krotność 8?

Odp. Zamawiający nie widzi potrzeby podania w/w pozycjach przedmiaru krotność 8, gdyż w tych pozycjach są wskazane kilometry – 4 i ilość m3 – 190,12 i 153. Jeżeli przy wycenie oferent posłuży się KNR-em, którego program zakłada tylko transport na 0,5 km a kosztorys podaje transport do 4km, to dla otrzymania 4km należy zastosować krotność 8. W przeciwnym razie nie ma potrzeby stosowania krotności. Zamawiający w SIWZ nie narzucił zastosowania jako podstawy wyceny KNR-u.  Istotne jest, aby w kosztorysie ofertowym przy wycenie uwzględnić dodatek za dalsze 4km odległości transportu.

- poz. 2.3. ( przedmiar wjazdy tłucznio)-nawierzchnia z kruszyw, podany katalog KNNR zakłada grubość podbudowy z kruszywa 8cm, a podany przedmiar zmienia gr. na 10cm, czy nie należy zastosować krotności 1,25?

Odp. Zamawiający nie widzi potrzeby podania w/w pozycji przedmiaru krotność 1,25, gdyż jest w niej wskazana grubość warstwy 10cm. Jeżeli przy wycenie oferent posłuży się KNR-em, którego program zakłada tylko grubość podbudowy 8cm, a kosztorys podaje 10cm, to dla otrzymania żądanych 10cm należy zastosować krotność 1,25. W przeciwnym razie nie ma potrzeby stosowania krotności. Zamawiający w SIWZ nie narzucił zastosowania jako podstawy wyceny KNR-u. Istotne jest, aby w kosztorysie ofertowym przy wycenie uwzględnić grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

- Projekt umowy, zakres robót poz. 4.9 zakłada wykonanie schodów, których nie ma w przedmiarze robót, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. W kosztorysie ofertowym przy wycenie należy ująć pozycję dot. wykonania schodów terenowych, które opisane są w projekcie budowlanym. Należy uwzględnić wykonanie 7 stopni schodów w biegu o wymiarach 7x16x40. Pozostałe elementy związane z wykonaniem schodów opisuje projekt budowlany.

- projekt budowlany na str. 7 w opisie uwzględnia ziemię roślinną i obsianie trawą, czy ten zakres prac należy ująć w ofercie, jeżeli tak to proszę o podanie obmiaru.

Odp. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia nie będzie zobowiązany do wykonania pasów zielenie wraz z robotami towarzyszącymi, które ujęte są w całym projekcie budowlanym. Wobec tego przy wycenie oferty nie należy uwzględniać tego zakresu.

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-29 14:39

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-29 14:40
Załączony plik

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-29 14:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2732
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 14:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3490521
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 13:28

Stopka strony