Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Księgowy

(1/2 etatu)

 

1.         Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:

 

1)  w zakresie wykształcenia spełnia jeden z niżej podanych warunków:

a)   ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)   ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)   posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2) posiada obywatelstwo polskie,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5)  posiada znajomość:

      a) ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

      b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku VAT,

      c) ustawy ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych

d) zagadnień z zakresu prowadzenia pełnej rachunkowości,

6)  biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, Programu Płatnik, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,

7)   umiejętność pracy w zespole,

8)   umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

9)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

10)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

2. Zakres podstawowych zadań wykonywanych  na stanowisku:


1) ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych zgodnie z Zakładowym Planem Kont,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

3) dekretacja dowodów księgowych, sporządzanie przelewów bankowych,
4) naliczanie wynagrodzeń, umów zlecenie i o dzieło, zgłaszanie i wyrejestrowywanie 
pracowników do ZUS,

5) rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,

6) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie PIT

7) kontrola ewidencji , rozliczania, sporządzanie deklaracji w zakresie określonym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

8) przygotowywanie budżetu gospodarstwa pomocniczego w zakresie dochodów i kosztów,

9) przygotowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków

10) sporządzanie  okresowych sprawozdań budżetowych,

11) monitorowanie i rozliczanie dotacji z budżetu Gminy i innych jednostek,

12) sporządzenie bilansu, rachunku zysku i strat,

13) rozliczanie wyniku finansowego, sporządzanie  rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym

 

3. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej  i  posiadanego wykształcenia ),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenia, w których kandydat potwierdza że:
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwa: przeciwko

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko główny  księgowy" w  terminie do dnia 23 stycznia 2008 roku ( do godz.15:00).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełmża.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 Kierownik Gospodartwa Pomocniczego
Wiesław Kazaniecki

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-09 07:53
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-09 13:23
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-09 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-09 13:23:37