Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-8-2/08 Chełmża, dnia 17.06.2008r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                   

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych w ilości 29405,0mb o pow. 115321,00m2 wraz z uzupełnieniem materiałem Zamawiającego oraz zakup 7000,0 ton pospółki z transportem, jej wymieszanie i przesortowanie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne

„DROZACH” J.K. Zacharewicz

Mała Nieszawka

Ul.  Wałowa 18 87-103 Toruń

za cenę brutto oferty  1.869.883,83zł ( słownie:  jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 83/100)

 

Uzasadnienie wyboru

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta. Oferta

spełnia wymogi formalne tj. zawiera wymagane dokumenty i wymogi merytoryczne, wobec

tego podlega ocenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100% . Na podstawie

przyjętych warunków i kryteriów oceniono ważną ofertę.

1. Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne „DROZACH” J.K. Zacharewicz, w wyniku oceny uzyskało 100 punktów.

Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-06-18 12:15
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-18 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-06-18 12:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4262568
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony