Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO – 341-10-7/08 Chełmża, dnia 29.07.2008r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „BIOKONSULT” Sp. z o.o.
Ul. Garsteckiego 10  60-682 Poznań
za cenę brutto oferty 39.650,00 ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Oferty złożyły następujące firmy:
1. EKO-POL Sp. z o.o. Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów, za cenę brutto 47.580,00zł,
2. MR-INŻYNIERIA SANITARNA Maciej Roszkiewicz, Os. Przyjaźni 10/238, 61-685 Poznań, za cenę brutto 29.341,00zł,
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOKONSULT” Sp. z o.o. Ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań, za cenę brutto 39.650,00zł,
4. Firma „BEHRENDT” –Grupa SBS, Ul. Batalionów Chłopskich 24, 87-300 Brodnica, za cenę brutto 76.000,00zł,
5. Z.U.H.P. ”INSTAL-PROJEKT”, Zbigniew Świderski, Ul. Ogrodowa 7, 87-620 Kikół za cenę brutto 1szt. 542,90zł.

Uzasadnienie wyboru

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Trzy oferty spełniają
wymogi formalne tj. zawierają wymagane dokumenty i wymogi merytoryczne, wobec tego podlegają ocenie. Natomiast dwie oferty nie zawierają wymaganych dokumentów i podlegają odrzuceniu, a Oferenci ci podlegają wykluczeniu. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%. Na podstawie przyjętych warunków i kryteriów oceniono trzy ważne oferty.
1. EKO-POL Sp. z o.o. Szewnia Dolna, w wyniku oceny uzyskało 83,33 punktów,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOKONSULT” Sp. z o.o., z Poznania,  w wyniku oceny uzyskało 100 punktów,
3. Firma „BEHRENDT” –Grupa SBS, z Brodnicy, w wyniku oceny uzyskała 52,17 punktów.
Wobec tego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-28 14:44
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-28 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2175
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 14:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3573612
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 10:35

Stopka strony