Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-12-3/ 08 Chełmża, dnia 07.08..2008r.

Do wiadomości uczestnicy postępowania

 

           

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej Nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego – etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kończewice -Głuchowo - Windak

 

 

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

 

Pyt. 1.  Jakie należy przyjąć wielkości w kosztorysie ofertowym dotyczące n/w poz. przedmiaru robót;

- Poz. 9 – czy należy zastosować krotność przedmiaru = 8 z uwagi na przyjętą odległość wywozu ziemi na dalsze dodatkowe 4 km

Odp.  Przy wycenie poz. 9 należy zastosować takie same zapisy jak w przedmiarze robót, bez stosowania krotności.

 

- Poz.. 29 – winno być 12 szt. studni – brak w przedmiarze 2 studni przy przejściu pod torami kolejowymi

Odp. W poz. 29 przedmiaru należy przyjąć 12 szt. studni.

 

- Poz. 31 – prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy dostawa materiałów – 1 kpl

Odp. W pozycji tej należy uwzględnić dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kosztów dostawy przepompowni, o których mowa w poz. 48 przedmiaru.

 

- Poz. 33 – w projekcie technicznym przewidziano zasuwy nożowe o dn. 65 mm natomiast w przedmiarze jest średnica dn. 50 mm

Odp. W poz. 33 przedmiaru należy uwzględnić zasuwy nożowe o dn. 65 mm tak jak przewiduje to projekt.

 

- Poz . 35 – winno być 5 szt – brak w przedmiarze 2 szt zasuw zaprojektowanych w studzienkach dn. 100 mm przy przejściu pod torami kolejowymi

Odp. W poz. 35 przedmiaru należy uwzględnić 3 szt. tak jak podano w przedmiarze.

 

- Poz. 38, 40, 41, 42 – W technicznym przewidziano n/w ilości –

- przewiert dn. 355 mm dla rury PCV dn. 200 mm – 18 m

- przewierty dn. 273 mm dla rur PE 90 mm – 18 m + 15  m = 33 m

- przewiert dn. 273 mm dla rur PE 110 mm – 15 m

- przewiert dn. 159 mm dla rury PE 75 mm – 26 m

- przewiert pod torami kolejowymi dn. 422 mm – 25 m

- przewiert sterowany rurą PE 90 mm pod placem zabaw 90 m oraz pod drogą i pasem  drogowym 59,5 m co daje łącznie 149,5 m.

W przedmiarze robót przyjęto inne długości przewiertów bądź inne średnice rur wiertniczych. Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odp. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące ilości:

- Poz. 38 przedmiaru – przyjąć 102 m dla dn. 75, 90 i 422,

- poz. 40 przedmiaru – 15 m jak jest w przedmiarze

- poz. 41 przedmiaru – 18 m jak jest w przedmiarze

- poz. 42 przedmiaru – przyjąć 149,5 m przewiert sterowany dla fi 90

Łączna długość przecieków i przewiertu wynosi 284,5m.

 

Pyt. 2   Ponadto w przedmiarze robót pominięto pozycje związane z:

- przejściem pod torami kolejowymi związane z montażem rury osłonowej PCV dn. 200 mm wraz z podporami ślizgowymi

Odp. Koszty te należy ująć w poz. 38 przedmiaru

- wykonaniem zasilania elektrycznego przepompowni sieciowych od złączy kablowych do szaf sterowniczych przepompowni,

Odp. Koszty te należy ująć w poz. 47 przedmiaru

- wykonania zasilania elektrycznego przepompowni przydomowych

Odp. Koszty te należy ująć w poz. 48 przedmiaru.

- robót odwodnieniowych przy robotach ziemnych. W specyfikacji technicznej na str. 21 przyjęto, że czas pompowania określony może być wyłącznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inżyniera, natomiast projekt umowy przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe bez zmiany ceny wykonania zamówienia,

Odp. Generalnie robót odwodnieniowych przy robotach ziemnych się nie planuje. Jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania to ich koszt będzie wchodził w podaną w ofercie cenę, bez możliwości jej zmiany. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, wobec tego nie może ulec zmianie, a wykonawca w tej cenie musi uwzględnić wszystkie koszty, które poniesie przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- wykonaniem płyt dennych zbrojonych z celu zakotwienia przepompowni wykonanych z polimerobetonu,

Odp. Koszty te należy ująć w poz. 47 przedmiaru

- montażu opaski do nawiercania kołnierzowej dn. 110/50 oraz szybkozłączy w studzienkach odpowietrzających.

Odp. Koszty te należy ująć w poz. 34 przedmiaru.

 

Pyt. 3 Czy włazy żeliwne mają być zamykane na klucz z logo gminy jak podano w ST czy mają być  żeliwne typu ciężkiego 40 T z wypełnieniem betonowych zgodnie z opisem w projekcie technicznym?

Odp. Należy uwzględnić włazy żeliwne typu ciężkiego 40 T zgodnie z opisem w projekcie.

 

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudów przepompowni sieciowych z kręgów żelbetonowych  wykonanych z betonu B-45?

Odp. Nie dopuszcza.

 

Pyt. 5  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudów przepompowni przydomowych z kręgów żelbetonowych wykonanych z betonu  B-45 bądź z tworzyw sztucznych?

Odp. Nie dopuszcza.

 

Pyt. 6 Prosimy o wyjaśnienie poz. 58 i 59 przedmiaru robót. W projekcie technicznym nie ma żadnej wzmianki na temat, w którym miejscu oraz w jakich warunkach terenowych ( warunki gruntowo – wodne, zagłębienie, lokalizacja) należy wykonać przełożenia istniejącej sieci dn. 300 mm oraz na czym mają polegać prace związane z udrożnieniem istniejącej sieci kanalizacyjnej fi 200/300 mm wraz z uszczelnieniem i renowacją na długości 1020m.

Odp. Poz. 58 przedmiaru – przełożenie istniejącej sieci fi 300 – 100m. Sieć ta naniesiona jest w projekcie  technicznym rys. 9 i 10  ( mapa 355.121.084 i 355.121.082 ) i położona jest w centrum miejscowości Głuchowo. Przy wycenie należy przyjąć przełożenie tej sieci na odcinku 100m. Dokładną lokalizację 100m odcinka do przełożenia będzie można wskazać po wcześniejszym udrożnieniu istniejącej sieci kanalizacyjnej, którą przewidziano w poz.59 przedmiaru na długości 1020m. Wszystkie rzędne wysokości istniejącej sieci są pokazane na mapach dokumentacji projektowej. Warunki gruntowo – wodne dla przełożenia istniejącej sieci są takie, jak dla wykonania kanalizacji objętej projektem.

Poz 59. Udrożnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej fi 200/300 wraz z uszczelnieniem i renowacją – 1020m.

Istniejąca sieć kanalizacyjna została wybudowana w latach 80-tych. Z uwagi na brak należytej konserwacji część tej sieci jest zamulona, studnie rewizyjne i przyłączeniowe są częściowo pozarywane, brak kinet, na niektórych studniach brakuje pokryw. Zadaniem wykonawcy będzie uzupełnienie brakujących elementów, udrożnienie tej sieci w taki sposób, by mogła spełniać swoje właściwe przeznaczenie.

 

Pyt.7 Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu rury należy zastosować do kanalizacji tłocznej w projekcie technicznym podano rury PE 100 SDR 17 co odpowiada ciśnieniu PN 10, natomiast w ST przewiduje się rury na PN 6.

Odp. Do kanalizacji tłocznej należy zastosować rury PE 100 SDR 17, co odpowiada ciśnieniu PN 10, jak podano w projekcie.

 

Ponadto prostuje się zapis zawarty w ogłoszeniu o przetargu pkt I, ppkt 6 studnię rozprężną – 1 szt i SIWZ opis przedmiotu zamówienia na studnię rozprężną -2 szt, jak podano w przedmiarze robót, poz.30 – studnie rozprężne – 2 szt

 

W/w  odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji.

 

Zgodnie z art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużam termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 18 sierpnia do godz. 9.30.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-08-07 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7465
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-08-07 12:50:47